Trávenie podľa ajurvédy

Prístup západného človeka k výžive je silne analytický. Vedci v laboratóriu napríklad rozoberú paradajku na najmenšie čiastočky, zistia čo najpresnejšie jej obsah a potom sa snažia na základe týchto pozorovaní vyvodiť všeobecne platné axiómy. Takýto "objektívny" prístup však nezahŕňa celú pravdu.

» Paradajku musíme skúmať vo vzťahu k človeku, ktorý ju bude jesť, a pretože každý človek je iný, bude i paradajka pôsobiť rôzne na odlišné typy ľudí. Pre jedného môže byť vcelku prijateľnou potravinou, pre iného škodlivinou.
» Nutričné teórie, ktoré kategoricky tvrdia, že určité potraviny sú "zlé" alebo naopak "dobré", sú krátkozraké a obmedzené a je potrebné ich brať s rezervou.
» Indická ajurvéda ponúka zrejme najkomplexnejší a najtolerantnejší náhľad na výživu, pretože okrem objektu (daná potravina) skúma i subjekt (konzument) a nezabúda ani na ďalšie dôležité faktory, ako sú spôsob získavania potravy, úroveň stolovania, dušený postoj konzumenta, efektívnosť trávenia a absorpcia.
» Z hľadiska ajurvédy je teda viac menej bezpredmetné kategorizovať jedlá ako zlé a dobré, pretože akákoľvek kategorizácia má len veľmi relatívnu hodnotu. Toto poznanie indickí mudrci vyjadrili postulátom: "Čo je nektárom pre jedného, môže byť pre iného jed."

Sila tráviaceho ohňa

V centre pozornosti teda nemusí stáť tá ktorá potravina, ale skôr jej recipient a jeho schopnosť absorbovať ju bez toxických zbytkov. Túto schopnosť ajurvédická medicína nazýva silou metabolického ohňa - agni. Je to práve tá sila, ktorá zaručuje plnohodnotnú výživu celého organizmu. Prostredníctvom tejto sily sa energia obsiahnutá v jedle premieňa na energiu použiteľnú pre organizmus.

» Keď je tráviaci oheň agni slabý, ani najhodnotnejšie jedlo nebude kompletne strávené a organizmus bude prejavovať známky podvýživy.
» Naopak ľudia so silným trávením môžu i celý život konzumovať málo hodnotnú stravu bez vážnejších negatívnych účinkov.
» Sila tráviaceho ohňa je v každom človeku iná; jej počiatočná veľkosť je daná pri narodení. Okrem genetických faktorov ju ovplyvňujú ďalšie faktory, ako sú denná doba, ročné obdobie, vek, dušený postoj a iné.

Z praktického hľadiska je dôležité, aby každý človek dobre poznal svoj vlastný metabolizmus, a to nielen telesný, ale aj duševný. Sile tráviaceho ohňa potom každý človek prispôsobí svoju výživu a životný štýl. Ľudia so slabším metabolizmom si budú vyberať ľahšie stráviteľné potraviny a celkovo si pri výbere stravy musia dávať väčší pozor ako ľudia so "železnými žalúdkami".

Trávenie a ročné obdobia

» Pokiaľ ide o vplyv ročnej doby na ľudský metabolizmus, je potrebné vedieť, že trávenie je najsilnejšie v zime, kedy je tráviaci oheň agni stiahnutý dovnútra tela, čím si vysvetlíme všeobecne známy fakt, že ľuďom viac chutí jesť práve v zime a obyčajne tiež priberú na váhe.
» Naopak v letnom období je trávenie najslabšie a väčšina ľudí má zníženú chuť k jedlu. Z tohto dôvodu indická medicína odporúča konzumovať v lete prevažne len ľahké jedlá, aby sa tráviaci trakt zbytočne nezaťažoval a ponechať si ťažké jedlá (napr. strukoviny, mliečne výrobky, syry, mäso, med) na zimné obdobie.
» Zaujímavým paradoxom je, že i napriek zníženému príjmu potravy v letnom období ľudia cítia veľký príliv energie, aj keď logicky by to tak nemalo byť. Vysvetlenie tohto javu musíme hľadať na planetárnej úrovni, konkrétne vo výmene energií medzi Slnkom a Zemou.
» V zime Zem prijíma energiu zo Slnka, v lete ju vyžaruje, okrem iného i v podobe rastlinstva, ktoré rastie smerom k Slnku. V lete sa človek okrem jedla z veľkej časti živí i touto vyžarovanou energiou, ktorú prijíma inými kanálmi, len nie tráviacim ústrojenstvom.

Trávenie a vek

Pokiaľ ide o vplyv fyzického veku, sila metabolického ohňa je najväčšia v období životného rozkvetu, medzi 20. - 60. rokom života. V tomto období človek najviac metabolizuje - a to na všetkých úrovniach. V detstve je metabolický oheň ešte slabý, napr. kojenci nedokážu metabolizovať zložité potraviny a ich najlepšou potravou je materské mlieko, obsahujúce všetky živiny v správnych proporciách. Sila metabolického ohňa kulminuje medzi 30.-60. rokom života a potom sa postupne oslabuje, až sa celkom zastaví pri smrti.

Trávenie a denná doba

Denná alebo nočná doba tiež ovplyvňujú silu metabolického ohňa. Podľa názoru ajurvédy je trávenie najsilnejšie medzi 10. - 14. hodinou cez deň a 22. - 02. hodinou v noci, pričom počas dňa prevláda trávenie fyzickej potravy a v noci sa metabolizujú predovšetkým duševné vnemy.

» V tomto zmysle môžeme napríklad snívanie považovať za proces duševného trávenia a vstrebávania. Z tohto dôvodu sa nočné hodiny medzi 22. - 03. hodinou pokladajú z hľadiska kvality spánku za najhodnotnejšie. Táto doba sa vôbec nehodí na prijímanie fyzickej potravy.
» Na druhej strane denné hodiny okolo poludnia sú najlepším časom pre prijímanie fyzickej potravy. Hlavné denné jedlo by sa malo podávať v týchto hodinách.
» Večera by mala byť len ľahšia, najlepšie pred západom slnka, aspoň tri hodiny pred spánkom.

Trávenie a duševný stav

» Duševný stav stravníka tiež významne ovplyvňuje silu metabolického ohňa. Stavy citového vzrušenia, hnevu a nervozity podstatne znižujú jeho silu a človek by v týchto duševných stavoch radšej nemal jesť.
» Stavy vnútornej harmónie a šťastia napomáhajú dôkladnej absorpcii prijímanej potravy. Oheň agni posilníme tiež mlčaním pri jedle, koncentráciou dôkladným žuvaním. Odporúča sa vždy pri jedle sedieť pokiaľ možno tvárou obrátenou na východ, kvôli harmonizácii telesných energií s magnetizmom Zeme.
» Jedenie v stoji alebo pri chôdzi neprispieva k dobrému tráveniu a absorpcii živín. Neodporúča sa stravovať v reštauráciách, pretože len jedlo pripravené rukou priateľa má skutočne harmonizujúce účinky na celý organizmus.