Predchádzanie reumy, vysokému tlaku, kôrnateniu, infarktu

Vegetariánmi môžu byť ľudia z rôznych dôvodov. Mňa, ako lekára zaujíma predovšetkým aspekt zdravotný. Chcem preukázať vzťah medzi dnešnými civilizačnými ochoreniami, ktoré sa vyskytujú rovnako húfne, ako mor v stredoveku a mäsitou stravou, ktorá je hlavnou príčinou ochorení našej doby. Uvážme, že napríklad v Nemecku šesť miliónov ľudí trpí vysokým krvným tlakom, 150 000 ľudí umiera ročne na srdečný infarkt, nadmerne pribúda kôrnatenie a najmenej 12000000 ľudí trpí reumatizmom, to znamená každý siedmy občan. A inde to nie je o nič lepšie.

Následkom toho je obrovské zvýšenie výdavkov, ktoré už nemožno zvládnuť. A to sme ešte len na počiatku tohoto vývoja. Pozrime sa bližšie na nemecké a švajčiarske štatistiky vývoja našej výživy od poslednej svetovej vojny. Spotreba obilia a zemiakov poklesla, spotreba mäsa enormne vzrástla a v posledných rokoch sa zdvojnásobila. A súčasne vidíme stály vzostup civilizačných ochorení.

Mohutná svetová produkcia mäsa je možná len nadmerným mrhaním obilia, pretože k získaniu 1 kalórie mäsa je potrebných 7 kalórií obilia. Dnes takmer polovica celkovej spotreby obilia sveta, sa používa na kŕmenie dobytka, z toho 7/8 v priemyselných krajinách, čo je viac, než spotreba obilia vo všetkých rozvojových krajinách, dobytok bohatých žerie chlieb chudobným! Len v malom Švajčiarsku čaká na jatky pol milióna kusov hovädzieho dobytka, zatiaľ čo v ladničkách sú už uskladnené tisíce ton hovädzieho mäsa. V krajinách ako je Čína, Jáva, Japonsko, Mexiko, Tamahurama a Hunza, kde spotreba mäsa je nízka, kde je ešte rozumná prírodná strava, tieto civilizačné ochorenia sa vyskytujú omnoho menej.

Je rozšírená mienka, že mäso predstavuje "kus životnej sily" a to zrejme platí častokrát i dnes, kedy mäso obsahuje antibiotiká, estrogény, nitrity, nitráty a iné. Je možné teda povedať, že mäso je jedovatý pokrm. Nadmerné bielkoviny, ktoré telo nepotrebuje, sa usádzajú v obličkách. Tento regulačný ventil, ktorý funguje inak u ľudí a inak u zvierat (preukázané experimentmi so psami), je kľúčom k patologickému zhromažďovaniu bielkovín: strava, ktorá sa pri procesoch spaľovania v tele nespotrebováva, sa u zvierat ukladá pre dobu núdze a zimného spánku. U ľudí stály nadbytok potravín spôsobuje nadváhu, cukrovku, problémy tepien, artrózu, spomaľuje sa výmena buniek, vzniká kvasenie, ktoré vedie k prekysleniu, spomaľuje odchod odpadu, dochádza k svalovému reumatizmu.

Čo je reumatizmus? Je to ochorenie našich pohybových orgánov s bolestiami a omedzeným pohybom. Mimo pôsobenia chladu, ktorý brzdí prekrvovanie, hrá pri reumatizme najväčšiu úlohu požívanie mäsa, ktoré vytvára odpad, ktorý potom koluje v tele. Lekárstvo sa obmedzuje len na lieky, ktoré nikdy nevyliečia, ale ktoré pomáhajú len po dobu užívania. Keď sa reumatizmus pevne usadí, vznikajú ďalšie javy zápalového a degenerativného reumatizmu. Chronický zápalový polyartritis sa vyskytuje u 10 % žien, vo veku medzi 27 - 50 rokom.

Reumatizmus je doprovodné ochorenie kôrnatenia tepien.

Obráťme sa teraz k samotnému kôrnateniu tepien s ich siedmimi javmi:

- mozgová skleróza,
- srdečný infarkt,
- vysoký krvný tlak,
- kôrnatenie tepien nôh,
- skleróza pečene,
- oslabenie zraku a sluchu.

Pri stálom nadbytočnom prísune bielkovín, tieto sa začnú usadzovať na stenách kapilár, ktoré tým stlstnú, bránia tak prísunu nutnej výživy, zásobovaniu buniek tela a potom organizmus nasadzuje protireguláciu, alebo siaha k núdzovým opatreniam: nastáva zvýšenie hladiny cukru a krvného tlaku, aby sa zaistila výživa buniek, tela, vznikajú rôzne rizikové faktory. To je počiatok kôrnatenia tepien, pretože kôrnatenie tepien, vysoký krvný tlak, srdečný infarkt, cukrovka u dospelých, dna, sú v skutočnosti rovnakým ochorením, ktoré majú svoj pôvod v nahromadenej bielkovine. Takmer sa nevyskytujú tam, kde je malá alebo žiadna spotreba mäsa, ako u vegetariánov.

Mnohé civilizačné ochorenia ako vysoký tlak krvi, cukrovka, kôrnatenie tepien a srdečný infarkt začínajú celkom nenápadne a trvá to niekdy celé desaťročia, než sa vyvinú a prejavia formou katastrofy, keď je už neskoro ich začať liečiť. Pri tom, však je možné týmto katastrofám predísť, znížením telesnej hmotnosti, to znamená vyprázdnením zásob bielkovín, zrieknutím sa kuchynskej soli, čo môže čoskoro nielen znížiť, ale i normalizovať krvný tlak. Dnes sa používa až 15 g kuchynskej soli namiesto predošlých 5 g, to zväčšuje množstvo krvi, pretože ako je známe, soľ priťahuje vodu a zvyšuje tlak krvi. Záludná je predovšetkým soľ v konzervách.

Keď už ani kapiláry nepostačia na uskladnenie prebytočnej bielkoviny, potom sa ukladá na vnútorných stenách ciev a vzniká potom:

- kôrnatenie ciev napríklad na nohách (uskladnené masy bielkovín blokujú výživu svalov nôh),
- alebo ako moiková skleróza ako konečný stav dlhoročného uskladňovania bielkoviny.

Problémy tohoto druhu v súčasnosti hojne pribúda. Pretože tieto stavy spočívajú v skutočnosti na dvoch dogmách vedeckého lekárstva a síce, že "neexistuje ukladanie bielkovín" a že človek a to predovšetkým človek starší, potrebuje "mnoho živočíšnej bielkoviny". Je možné to označiť ako istý druh popravy. Kedysi sa popravovalo na základe náboženských a teraz vedeckých dogiem. I keď svetová vyživovacia komisia FAO stanovila spotrebu bielkovín na 35 g denne, v rôznych vedeckých vysvetleniach sa stále hovorí o podstatne vyšších dávkach, z čoho dve tretiny majú byť bielkoviny živočíšne.

Následkom trombózy umiera ročne 150 000 ľudí ročne. Kedy sa zráža krv? Keď sa spomalí tok krvi, t.j. pri nedostatku pohybu a hustou krvou následkom dobrého a hojného jedla. Preto sa toto ochorenie nevyskytuje u prírodne žijúcich národov a nevyskytovala sa ani u nás behom poslednej svetovej vojny a po nej, kedy sa nejedlo mnoho bielkovín. V USA silne poklesol počet srdečných infarktov u ľudí, ktorí sa začali viac pohybovať a zmenili spôsob svojej stravy.

Hovorí sa tiež, že je nutné "dobre a silne jesť", aby sa predchádzalo stresu. Stresy však môžu vznikať i za volantom auta, alebo pri sledovaní hororu v televízii."Tichý stres" však vzniká i pri fajčení, predstavujúce otravovanie a rozpad krvných buniek. Zlomky bielkovín z tohoto rozpadu sa potom ešte dodatočne dostávajú do krvných ciev.

Pribúdanie civilizačných ochorení nemôžu zastaviť ani lieky, ktoré v skutočnosti predstavujú len nesmiernu mnohotvárnosť, pretože polovica predpísaných liekov sa nepoužíva, ale vyhadzuje. Oficiálne lekárstvo, privesené na lekárnicky priemysel, pozná len jedno, liečbu práškami, pilulkami a injekciami. Následkom poklesu dôvery v lekárstve vznikla celá rada liečiteľov.

Z nášho záveru je jasné, že pri vegetariánskej výžive sa bielkovina nestráda a neukladá. Mali by sme sa zriecť mäsa, rýb, niekoľko dní starých vajec a denaturovaných uhľovodanov. Naproti tomu všetko čo človek potrebuje, je obsiahnuté v obilí. Rímski legionári dostávali denne 650 g pšenice. Keď dostali mäso, boli nespokojní, pretože potom ťažko zdolávali dlhé pochody.

Odporúčané množstvo 35 g bielkovín denne môže byť celkom pokryté rastlinnou bielkovinou: Môžeme použiť rôznych nositeľov bielkovín. 35 g bielkovín obsahuje napríklad 500 g ryže alebo 400 g obilia u strukovín je to 250 g. Najviac bielkovín má sója.