Pšenica je jedna z najznámejších a najviac používaných obilnín na celom svete. Využíva sa každá jedna jej časť, otruby, klíčky, škrob, biekoviny ....


Nájdeme ju v krmivách pre zvieratá, nápojoch a samozrejme v jedle. V poslednej dobe sa stáva čoraz viac ľudí sanzitívnych na lepok (pšeničnú bielkovinu).

Potraviny bez lepku sú čoraz chutnejšie a podobnejšie tým, ktoré sú vyrobené z pšenice. Pred časom sa v týchto potravinách začal objavovať tzv. odlepkovaný (deproteinovaný) škrob.

Takýto pšeničný škrob je vyrábaný z bielej pšeničnej múky, kde sa oddelí časť škrobová od časti bielkovinovej (lepkovej). Využíva sa metóda koagulácie (zrážania) a následným odstredením sa lepok oddelí od škrobu. Tento preces je podobný praniu v práčke :-). Následne prichádza na radu rozbor výsledného produktu aby sa zabezpečila čistota.

Deproteinovaný škrob je vhodný pre celiatikov ale môže spôsobovať problémy ľuďom senzitívnym (alergickým) na pšenicu.