Zaujímalo Vás niekedy ako sa asi vyrába nielen ryžový chlieb (polystyrén:-))

Touto technológiou sa vyrábajú nielen potraviny, ale aj krmivo pre zvieratá, alebo sa táto metóda využíva aj v priemysle na spracovanie napr. plastov

Princíp fungovania je jednoduchý: do zásobníka sa vloží materiál, ktorý chceme spracovať. Ten je pretláčaný za prítomnosti vysokej teploty a pod tlakom cez "sítko".