Konštitučné stravovanie - 1.časť
MUDr. Matejka
Terapeutická spoločnosť pre prírodné metódy liečenia

Kassel, Nemecko
K téme stravovanie nájdeme dnes v kníhkupectvách nespočetné množstvo literatúry, v ktorej sa nachádzajú najrôznejšie odporúčania. Mnohé z nich sa predstavujú ako jediná vhodná forma stravovania pre každého bez rozdielu. V skutočnosti už fakt, že existuje toľko rôznych obsiahlych a rozmanitých stravovacích odporúčaní dokazuje, že jedna ideálna forma stravovania vhodná pre všetkých neexistuje.

Ako sa priateliť s črevami - 1.časť.
MUDr. Deepak Chopra

Ajurvéda (t.j. "Veda o živote", najstarší liečebný systém) považuje dobré zažívanie za jeden z pilierov dokonalého zdravia - a z toho teda plynie, že chabé zažívanie je kľúčovým faktorom pri vzniku chorôb.

Konštitučné stravovanie - 2.časť
MUDr. Rainer Matejka
Terapeutická spoločnosť pre prírodné metódy liečenia Kassel, Nemecko

Ako sa priateliť s črevami - 2.časť.
MUDr. Deepak Chopra

Keď celý náš organizmus funguje normálne, zažívací trakt produkuje ako konečný výsledok látku nazývanú ódžas. Ódžas sa v ajurvéde opisuje ako biochemická látka nachádzajúca sa na rozhraní medzi vedomím a fyziológiou, ako akýsi preklenovací most medzi inteligenciou a hmotou. Účelom tejto substancie ódžas je integrácia našej celkovej fyziológie v bode, v ktorom sa stretáva telo s mysľou.

Konštitučné stravovanie - 3.časť
MUDr. Rainer Matejka
Terapeutická spoločnosť pre prírodné metódy liečenia Kassel, Nemecko

Strava a choroby dýchacieho ústrojenstva
(z pohľadu odborníka na Makrobiotiku)
Kushi Michio

Zahlienené pľúca

Hlien, pokrývajúci steny bronchov, spôsobuje tzv. vedľajšie dýchacie šelesty. Na zvýšenej produkcii hlienu sa podieľajú hlavne tieto potraviny: mlieko a mliečne produkty, cukor, ovocie a živočíšne tuky. Mechanizmus tejto kondície je vysvetlený v kapitole "Proces, ktorým prebieha vývoj choroby". V najťažších prípadoch vypĺňa hlien i najjemnejšie priedušnice (bronchioly). Ich alveoly potom kolabujú. Dýchanie je veľmi zaťažené, takže je ohrozená dokonalá oxidácia (okysličovanie) tkanív.

Sedem úrovní nášho stravovania
Kushi Michio

Jedlo je najdôležitejšou životnou funkciou, pretože bez neho život neexistuje. Je to najdôležitejší faktor, ktorý spôsobuje, či sme, alebo nie sme v súlade s našim prostredím a okolím. Jedlo podmieňuje náš stav a určuje, či sme a budeme zdraví, alebo nemocní. Tak, ako môžeme povedať, že je sedem etáp vývoja chorôb, tak môžeme i popísať sedem spôsobov, ako sa ľudia stravujú.

Strava a choroby dýchacieho ústrojenstva - časť 2.
(z pohľadu odborníka na Makrobiotiku)
Kushi Michio

Bronchitída a zápal pľúc

Aby sme pochopili kondíciu, z ktorej vychádzajú tieto ochorenia, predstavme si určitú obdobu medzi dýchacím systémom a stromom. Pľúca sa v mnohom podobajú obrátenému stromu. Korene a kmeň sú kompaktné, listy sú viac rozptýlené - expandované. Listy, ktoré majú charakter jin, priťahujú jangový oxid uhličitý a vylučujú (odpudzujú) jinový kyslík. V pľúcach je to opačne. Priedušnica, ktorá odpovedá kmeňu stromu, je dutá (jin), kdežto alveoly, odpovedajúce listom, sú kompaktnejšie (jang). Jang alveoly priťahujú jinový kyslík a vylučujú (opudzujú) jangový oxid uhličitý.