Funkcie hrubého čreva - časť 1.

Poslanie hrubého čreva je mnohostranné. Vyčleníme základné funkcie a rozoberieme si ich poporiadku.

Zdravie máme na tanieri - listová zelenina

Šalát hlávkový
Lactuca sativa var. capitata
Čeľaď: hviezdicovité / Asteraceae
Odpradávna sa šalát pestoval v Perzii a južnej Európe. Neskôr sa dostal do strednej Európy a nakoniec do Severnej Ameriky. Dnes je rozšírený v celom miernom pásme a pestuje sa v množstve odrôd, ktoré sú si po stránke využitia pre liečebné účely rovnocenné. Odporučené množstvo je minimálne 1,5 kg. Spotrebu šalátu dnes z 50% kryjú drobní pestovatelia, pretože jeho pestovanie vo veľkom je obmedzené značným podielom ručnej práce.

Funkcie hrubého čreva - časť 2.

Následkom chybnej diéty, neprípustných zmesí potravín sa hrubé črevo zanáša a deformuje. Významný lekár z Londýna rozrezal hrubé črevo istého nebožtíka a vytiahol z neho 10 kg starých "skamenelých" výkalov. Doposiaľ ich uchováva vo veľkej fľaši s liehom.

Predchádzanie reumy, vysokému tlaku, kôrnateniu, infarktu

Vegetariánmi môžu byť ľudia z rôznych dôvodov. Mňa, ako lekára zaujíma predovšetkým aspekt zdravotný. Chcem preukázať vzťah medzi dnešnými civilizačnými ochoreniami, ktoré sa vyskytujú rovnako húfne, ako mor v stredoveku a mäsitou stravou, ktorá je hlavnou príčinou ochorení našej doby. Uvážme, že napríklad v Nemecku šesť miliónov ľudí trpí vysokým krvným tlakom, 150 000 ľudí umiera ročne na srdečný infarkt, nadmerne pribúda kôrnatenie a najmenej 12000000 ľudí trpí reumatizmom, to znamená každý siedmy občan. A inde to nie je o nič lepšie.

Chrípka – prechladnutie, imunita

Najvhodnejší spôsob, ako predísť ochoreniu je sústavne posilňovať svoj imunitný systém ochrannými látkami. Odborníci na metabolizmus odporúčajú užívať denne pred raňajkami:

Potravinové pyramídy - veda horúcej súčasnosti

Najvyššie americké štátne inštitúcie pre poľnohospodárstvo a pre zdravie ľudu prijali v roku 1992 model správnej výživy vyjadrený formou pyramídy (Eating Right from the Pyramid). Pyramída nabádala obyvateľov USA, aby ako základ stravy konzumovali celé obilné zrná a zeleninu a znížili množstvo mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a cukru. Táto pyramída vystriedala predchádzajúci výživový model, kde bol podiel mäsa a mlieka príliš vysoký. Nová verzia z roku 1992 bola rozdistribuovaná do miliónov škôl, nemocníc, kliník a domov starostlivosti.

Zázrak menom enzýmy

Čo vlastne enzýmy sú a akú majú funkciu? Enzýmy sú veľmi špeciálne bielkoviny, ktoré sa skladajú z bielkovinovej časti a spolupôsobiaceho nebielkovinového koenzýmu. V zložení koenzýmu sa môžu nájsť rôzne vitamíny. Dnes už vieme, že medzi enzýmami a vitamínmi existuje úzke spoločenstvo. Vitamíny sú nepostrádateľné pre budovanie väčšiny enzýmov. Pri nedostatku vitamínov dochádza k vážnym poruchám v činnosti enzymatických sústav, čo vedie k narušeniu premeny uhľovodíkov, bielkovín a tukov.

Rafinované potraviny - 1. časť

Pozrime sa, čo môžu spôsobiť rafinované a vylepšené potraviny. Uvedieme si niekoľko príkladov škodlivých následkov takýchto zmien a zlepšení.