Rafinované potraviny - 2. časť

V potravinárskom priemysle i v domácnostiach je hojne rozšírená výroba kysnutých výrobkov. "Kysnutie je proces rozkladu sacharidov na jednoduchšie zlúčeniny, pri ktorom sa vplyvom určitých vylúčených mikroorganizmov alebo enzýmov uvoľňuje energia." V našom organizme prebiehajú okysličujúce a regeneračné reakcie. V ich priebehu dochádza ku štiepeniu sacharidov a k ich zlúčeniu s kyselinou fosforečnou. Energia, ktorá sa pritom vylučuje, sa nerozptyľuje, ale kumuluje sa na kyselinu adenosintrifosforečnú (ATP). Ak sa mikroorganizmy podieľali na rozklade časti sacharidov, uvoľnená energia je pre organizmus prakticky stratená.

Osteoporóza - choroba krehkých kostí

Osteoporóza má na Slovensku priam epidemický výskyt i napriek tomu, že ľudia u nás vo veľkom množstve konzumujú na vápnik bohaté mliečne výrobky či iné kalciové preparáty. Obmedzením množstva prijímaných bielkovín a pravidelným denným cvičením sa však dá zvíťaziť i nad touto chorobou.

Surovými džúsmi ku zdraviu a vitalite

U čerstvých ovocných a zeleninových džúsoch, či už sa pijú behom krátkych pôstov alebo tvoria súčasť surovej diéty, sa ukazuje, že majú pozoruhodné schopnosti. Švédsky expert na terapiu surových džúsov dr. George Lanyi, ktorý veľa rokov pracoval na svetovo uznávanej Buchigerovej klinike v Nemecku, zastáva názor, že terapia surovými džúsmi môže úspešne liečiť ochorenia srdečné a krvné, poruchy zažívania, reumatizmus, cukrovku, obezitu, poruchy obličiek, kožné ochorenia a problémy ako sú úzkosť a nespavosť.

Zdravé srdce, zdravý život - 1.časť

Prekonal niekto z vás srdcový záchvat alebo trpí vážnou srdcovou chorobou? Ak ste odpovedali "áno", nie ste sami. Väčšina spoločnosti stojí pri vás.

Dôvody prečo jesť kvasenú zeleninu

Zdravé srdce, zdravý život - 2.časť

Čo je najväčším rizikovým faktorom pre srdcové ochorenia? Vysoká hladina cholesterolu v krvi. A čo je najväčším rizikovým faktorom pre zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi? Konzumácia nasýtených tukov.

Trávenie podľa ajurvédy

Prístup západného človeka k výžive je silne analytický. Vedci v laboratóriu napríklad rozoberú paradajku na najmenšie čiastočky, zistia čo najpresnejšie jej obsah a potom sa snažia na základe týchto pozorovaní vyvodiť všeobecne platné axiómy. Takýto "objektívny" prístup však nezahŕňa celú pravdu.

Zdravé srdce, zdravý život - 3.časť

Čo sa týka ochorení srdca, dôkazy proti konzumácii živočíšnych produktov sú dnes tak presvedčivé, že to ani mnohí z tých, pre ktorých je živočíšna výroba náplňou práce, nemôžu prehliadnuť. Doktor Peter R. Cheeke je profesorom hospodárskej vedy na Oregonskej štátnej univerzite a pracuje v edičných radách časopisov Journal of Animal Science (Hospodárska veda) a Animal Feed Science and technology (Technológia kŕmenia hospodárskych zvierat).