Funkcie hrubého čreva - časť 2.

Následkom chybnej diéty, neprípustných zmesí potravín sa hrubé črevo zanáša a deformuje. Významný lekár z Londýna rozrezal hrubé črevo istého nebožtíka a vytiahol z neho 10 kg starých "skamenelých" výkalov. Doposiaľ ich uchováva vo veľkej fľaši s liehom.

Predchádzanie reumy, vysokému tlaku, kôrnateniu, infarktu

Vegetariánmi môžu byť ľudia z rôznych dôvodov. Mňa, ako lekára zaujíma predovšetkým aspekt zdravotný. Chcem preukázať vzťah medzi dnešnými civilizačnými ochoreniami, ktoré sa vyskytujú rovnako húfne, ako mor v stredoveku a mäsitou stravou, ktorá je hlavnou príčinou ochorení našej doby. Uvážme, že napríklad v Nemecku šesť miliónov ľudí trpí vysokým krvným tlakom, 150 000 ľudí umiera ročne na srdečný infarkt, nadmerne pribúda kôrnatenie a najmenej 12000000 ľudí trpí reumatizmom, to znamená každý siedmy občan. A inde to nie je o nič lepšie.

Chrípka – prechladnutie, imunita

Najvhodnejší spôsob, ako predísť ochoreniu je sústavne posilňovať svoj imunitný systém ochrannými látkami. Odborníci na metabolizmus odporúčajú užívať denne pred raňajkami:

Potravinové pyramídy - veda horúcej súčasnosti

Najvyššie americké štátne inštitúcie pre poľnohospodárstvo a pre zdravie ľudu prijali v roku 1992 model správnej výživy vyjadrený formou pyramídy (Eating Right from the Pyramid). Pyramída nabádala obyvateľov USA, aby ako základ stravy konzumovali celé obilné zrná a zeleninu a znížili množstvo mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a cukru. Táto pyramída vystriedala predchádzajúci výživový model, kde bol podiel mäsa a mlieka príliš vysoký. Nová verzia z roku 1992 bola rozdistribuovaná do miliónov škôl, nemocníc, kliník a domov starostlivosti.

Zázrak menom enzýmy

Čo vlastne enzýmy sú a akú majú funkciu? Enzýmy sú veľmi špeciálne bielkoviny, ktoré sa skladajú z bielkovinovej časti a spolupôsobiaceho nebielkovinového koenzýmu. V zložení koenzýmu sa môžu nájsť rôzne vitamíny. Dnes už vieme, že medzi enzýmami a vitamínmi existuje úzke spoločenstvo. Vitamíny sú nepostrádateľné pre budovanie väčšiny enzýmov. Pri nedostatku vitamínov dochádza k vážnym poruchám v činnosti enzymatických sústav, čo vedie k narušeniu premeny uhľovodíkov, bielkovín a tukov.

Rafinované potraviny - 1. časť

Pozrime sa, čo môžu spôsobiť rafinované a vylepšené potraviny. Uvedieme si niekoľko príkladov škodlivých následkov takýchto zmien a zlepšení.

Zdravie máme na tanieri - listová zelenina

Šalát hlávkový
Lactuca sativa var. capitata
Čeľaď: hviezdicovité / Asteraceae
Odpradávna sa šalát pestoval v Perzii a južnej Európe. Neskôr sa dostal do strednej Európy a nakoniec do Severnej Ameriky. Dnes je rozšírený v celom miernom pásme a pestuje sa v množstve odrôd, ktoré sú si po stránke využitia pre liečebné účely rovnocenné. Odporučené množstvo je minimálne 1,5 kg. Spotrebu šalátu dnes z 50% kryjú drobní pestovatelia, pretože jeho pestovanie vo veľkom je obmedzené značným podielom ručnej práce.

Rafinované potraviny - 2. časť

V potravinárskom priemysle i v domácnostiach je hojne rozšírená výroba kysnutých výrobkov. "Kysnutie je proces rozkladu sacharidov na jednoduchšie zlúčeniny, pri ktorom sa vplyvom určitých vylúčených mikroorganizmov alebo enzýmov uvoľňuje energia." V našom organizme prebiehajú okysličujúce a regeneračné reakcie. V ich priebehu dochádza ku štiepeniu sacharidov a k ich zlúčeniu s kyselinou fosforečnou. Energia, ktorá sa pritom vylučuje, sa nerozptyľuje, ale kumuluje sa na kyselinu adenosintrifosforečnú (ATP). Ak sa mikroorganizmy podieľali na rozklade časti sacharidov, uvoľnená energia je pre organizmus prakticky stratená.