Potravinové pyramídy - veda horúcej súčasnosti

Najvyššie americké štátne inštitúcie pre poľnohospodárstvo a pre zdravie ľudu prijali v roku 1992 model správnej výživy vyjadrený formou pyramídy (Eating Right from the Pyramid). Pyramída nabádala obyvateľov USA, aby ako základ stravy konzumovali celé obilné zrná a zeleninu a znížili množstvo mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a cukru. Táto pyramída vystriedala predchádzajúci výživový model, kde bol podiel mäsa a mlieka príliš vysoký. Nová verzia z roku 1992 bola rozdistribuovaná do miliónov škôl, nemocníc, kliník a domov starostlivosti.

Dôvody prečo jesť kvasenú zeleninu

Rafinované potraviny - 1. časť

Pozrime sa, čo môžu spôsobiť rafinované a vylepšené potraviny. Uvedieme si niekoľko príkladov škodlivých následkov takýchto zmien a zlepšení.

Trávenie podľa ajurvédy

Prístup západného človeka k výžive je silne analytický. Vedci v laboratóriu napríklad rozoberú paradajku na najmenšie čiastočky, zistia čo najpresnejšie jej obsah a potom sa snažia na základe týchto pozorovaní vyvodiť všeobecne platné axiómy. Takýto "objektívny" prístup však nezahŕňa celú pravdu.

Rafinované potraviny - 2. časť

V potravinárskom priemysle i v domácnostiach je hojne rozšírená výroba kysnutých výrobkov. "Kysnutie je proces rozkladu sacharidov na jednoduchšie zlúčeniny, pri ktorom sa vplyvom určitých vylúčených mikroorganizmov alebo enzýmov uvoľňuje energia." V našom organizme prebiehajú okysličujúce a regeneračné reakcie. V ich priebehu dochádza ku štiepeniu sacharidov a k ich zlúčeniu s kyselinou fosforečnou. Energia, ktorá sa pritom vylučuje, sa nerozptyľuje, ale kumuluje sa na kyselinu adenosintrifosforečnú (ATP). Ak sa mikroorganizmy podieľali na rozklade časti sacharidov, uvoľnená energia je pre organizmus prakticky stratená.

Osteoporóza - choroba krehkých kostí

Osteoporóza má na Slovensku priam epidemický výskyt i napriek tomu, že ľudia u nás vo veľkom množstve konzumujú na vápnik bohaté mliečne výrobky či iné kalciové preparáty. Obmedzením množstva prijímaných bielkovín a pravidelným denným cvičením sa však dá zvíťaziť i nad touto chorobou.

Surovými džúsmi ku zdraviu a vitalite

U čerstvých ovocných a zeleninových džúsoch, či už sa pijú behom krátkych pôstov alebo tvoria súčasť surovej diéty, sa ukazuje, že majú pozoruhodné schopnosti. Švédsky expert na terapiu surových džúsov dr. George Lanyi, ktorý veľa rokov pracoval na svetovo uznávanej Buchigerovej klinike v Nemecku, zastáva názor, že terapia surovými džúsmi môže úspešne liečiť ochorenia srdečné a krvné, poruchy zažívania, reumatizmus, cukrovku, obezitu, poruchy obličiek, kožné ochorenia a problémy ako sú úzkosť a nespavosť.

Zdravé srdce, zdravý život - 1.časť

Prekonal niekto z vás srdcový záchvat alebo trpí vážnou srdcovou chorobou? Ak ste odpovedali "áno", nie ste sami. Väčšina spoločnosti stojí pri vás.