Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová sprava Slovenskej Republiky - Potravinový kódex - Hodnota a kvalita potravinových výrobkov
Kľúčové slová: energetická a biologická hodnota, živiny, výživové faktory, ekologická poľnohospodárska výroba, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami

Celý článok