Pohľad na našu spoločnosť a prečo sa správa konzumne...