Endogénna flóra
Rezidentná flóra, ktorú tvoria komenzálne črevné baktérie.
      Endorfín
Látka bielkovinovej povahy pôsobiaca v centrálnom nervovom systéme; zúčastňuje sa napr. na procese regulácie vnímania bolesti.
      Enzým
Zložitá chemická látka spôsobujúca alebo urýchľujúca biochemické procesy.
      Exogénna flóra
Baktérie vnášané do tela z vonkajšieho prostredia, najmä rukami a potravou. Sú dočasné. Exogénne sú patogénne baktérie.
      Extrakt
Výťažok získaný extrakciou z rastlín alebo drog.
      Extrúder
Zariadenie, na ktorom prebieha extrúzia. Počas extrúzneho procesu sa materiál (múka) zvlhčí vodou a prechádza do extrúdera kde prebieha extrúzia pri vysokom tlaku a teplote.
      Extrúzia
Technológia, ktorá umožňuje zachovanie vlákniny, vitamínov a stopových prvkov zo vstupných surovín. Extrudná (tepelne upravovaná) technológia je moderný výrobný postup spracovania obilnín a ostatných poľnohospodárskych plodín na výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami, hlavne formou, chuťou a vzhľadom nepatria do tradičných skupín potravín. Táto výroba bola vyvinutá asi pred 40 rokmi v USA a prudko sa rozširuje do nových oblastí.
      Fruktóza
Ovocný cukor.
      Fungicíd
Chemický prostriedok na ničenie plesní a parazitných húb.
      Fytobalneoterapia
Liečenie bylinnými kúpeľmi.