Voda - zdroj života?

Je to tak trochu paradox. Kým o potravinách, ktoré denne konzumujeme, sa v rámci zdravého životného štýlu vedú dlhé diskusie, kvalitu vody, ktorú denne pijeme, prehliadame. Akoby ani nestála za reč. Je to o to zarážajúcejšie, že potraviny si môžeme vyberať z pomerne širokej ponuky, zatiaľ čo vodu pijeme zväčša z toho istého zdroja, ktorý si poväčšine vybrať nemôžeme. To zvyšuje riziko i zdanlivo nízkych koncentrácií škodlivých látok.

Ročne každý z nás vypije viac ako 1000 litrov vody, čo je dosť pádny argument na to, aby sme sa o jej kvalitu zaujímali.


Je dnes "pitná" voda pitná?
 
Isté je, že voda už nie je taká ako bývala. Negatívne sa pod jej kvalitu podpísalo znečistené životné prostredie. Predseda Českej asociácie kvality vody a člen svetovej Watter Quality Assosiation Zdeněk Žák upozorňuje, že výsledky posledného celoplošného monitoringu kvality vody z verejných vodovodov v ČR (na Slovensku je to podobne) ukazujú, že iba tretina obyvateľov má trvalo k dispozícii vodu, ktorú norma označuje ako pitnú. Ste si istý, že ste v tej šťastnej tretine?

Jedným z najväčších problémov vody je jej prechlórovanie. Spotrebiteľa na to upozorní známy chlórový zápach z pohára čerstvo napustenej vody. Tento nedostatok býva hlavnou príčinou nedôvery voči vode z vodovodu. To, že chlórový zápach nie je len "estetickou vadou", ale takáto voda má rakovinotvorné, mutagénne (s vplyvom na dedičnosť) a teratogénne (rizikové pre vývoj plodu) účinky, už vie málokto. Nekvalitná voda spôsobuje tiež pokles imunity a podporuje rozvoj alergických ochorení.

Riešením je vhodne zvolený vodný filter
 
Na čo treba pri výbere filtra prihliadať:
» Na konkrétne podmienky, v ktorých žijete – v meste je napr. predpoklad zvýšeného obsahu chlóru, v priemyselných oblastiach sa môžu vo väčšej miere vyskytovať ťažké kovy (arzén, olovo, kadmium), na vidieku sú často problémom dusičnany, prípadne baktérie – na to je treba prihliadať pri výbere vložky.
» Na veľkosť rodiny, resp. na spotrebu vody v domácnosti – rátať treba vodu na pitie i varenie. Kto žije sám (prípadne dvaja), vystačí si s nádobovým filtrom, pre rodiny je už výhodnejší prietokový filter.

DIONELA patria medzi absolútnu svetovú špičku. Dokazuje to aj fakt, že boli v nezávislom teste spotrebiteľského časopisu D-TEST vyhodnotené ako najlepšie na trhu. DIONELA navyše získala zlatú medailu na veľtrhu patentov a vynálezov vo Švajčiarsku. Tieto filtre efektívne odstraňujú z vody nežiadúce látky: chlór i jeho rakovinotvorné zlúčeniny, pachuť, zápach, fenoly, benzény, ťažké kovy – ortuť, olovo (napr. to, ktoré sa uvoľňuje zo starých olovených potrubí), zafarbenie, sírovodík, ropné látky, rádioaktívny radón, DDT a mnoho iných i nechlórovaných organických látok, ktoré do vody nepatria, ale môžu sa v nej vyskytnúť. Plne však zachovávajú zdraviu prospešné minerálne látky. Špeciálne vložky dokážu zachytiť i dusičnany, ťažké kovy, či upraviť tvrdosť vody.

Výsledkom je chutná, kvalitná, zdravá pitná voda ... ideálna na pitie i na varenie.

Nádobový vodný filter DIONA zlepšuje chuť a farbu vody, odstraňuje zápach a zákal s vysokou účinnosťou odstraňuje nežiadúce látky, nezasahuje do minerálneho zloženia vody, má vysokú kapacitu filtračných vložiek.  Filter je "šitý na mieru" českým výrobcom vzhĺadom na kvalitu českých a slovenských pitných vôd. Voda na prefiltrovanie sa vlieva do hornej modrej časti filtra (objem 1 liter) a pomaly preteká (5 - 10 minút) cez filtračnú vložku do spodnej sklenej nádoby (objem 2 litre). Vrchný kryt Diony má zabudovanú pomôcku na počítanie objemu prefiltrovanej vody.
DIONA je prenosná, ekonomicky i prakticky vhodná pre pitný režim do kancelárií, pre 1 - 2-j členné rodiny, na cestovanie (napr. dovolenky, chatu, ...). V prípade ak sa voda používa i na varenie, po ekonomickej i praktickej stránke je vhodnejší prietokový filter DIONELA.
DIONA je ekonomicky výhodná, filtrácia 1 litra vody vás stojí 0,40 Sk 0,01 € (prepočet nákladov na filtračnú vložku) a ekologicky prospešn,: oproti balenej vode v PET flašiach nie je potrebná výroba a rozvoz umelých fliaš (na každý 1,5 litra vody) do distribučnej siete a cestovanie zákazníka do obchodu ... viac >>

Prietokový vodný filter DIONELA zlepšuje chuť a farbu vody na pitie i varenie, odstraňuje zápach a zákal s vysokou účinnosťou odstraňuje nežiadúce látky, nezasahuje do minerálneho zloženia vody, má vysokú kapacitu filtračných vložiek.  Filter je "šitý na mieru" českým výrobcom vzhĺadom na kvalitu českých a slovenských pitných vôd.  DIONELA bola ocenená zlatou medailou na medzinárodnej výstave patentov a vynálezov (MUBA 81, Bazilej, Švajčiarsko).
DIONELA je filtrom tzv. tretieho kohútika, tz. umožňuje si vybrať tečúcu vodu na umývanie riadu priamo z vodovodného kohútika alebo na pitie a varenie z prietokového filtra, ktorý je umiestnený pod alebo na kuchynskej linke. Na výber sú 3 možnosti napojenia filtra na vodovodný systém, i bez pomoci inštalatéra. DIONELA je pohodlným riešením - voda tečie v reálnom čase, ideálne riešenie pre viacčlenné domácnosti a prevádzky, má ešte nižšie prevádzkové náklady.  Spotrebiteľ má možnosť si vybrať vhodný typ výmennej filtračnej vložky podľa zloženia jeho vody z vodovodu, resp. typu problému s pitnou vodou.
Kapacita základnej filtračnej vložky je 38.000 litrov (maximálne 2 roky) ... cca pre 4-člennú rodinu pri stredne znečistenej vode na 2 roky, pre väčšie rodiny alebo veľmi znečistenú vodu garantujeme minimálne 1 rok použitia filtračnej vložky FAM1.