Kinkeliba + Ostropestrec Afroplants 100g
KINKELIBA/ (lat.Combrethum micranthum) je poväčšinou ker (strom), ktorý dorastá až do 15m výšky. Prirodzeným miestom výskytu je Subsaharské pásmo, Sahel, naprieč Afrikou od Senegalu, Nigérie, Kamerun, Sudán. Jeho výskyt je výrazne zredukovaný, nakoľko je používaný pre palivové drevo. Využívajú sa hlavne listy v sušenej forme.

V poslednom období boli robené v súvislosti s liečiteľstvom v rôznych oblastiach zeme výskumy prírodných bioaktívnych látok, nakoľko sa fytofarmaká obsiahnuté v rôznych, hlavne rastlinných materiáloch ukázali ako účinné pri liečbe rôznych ochorení.

Moderný výskum dokázal že Kinkeliba (Combretum micranthum ) hlavne listy tohto stromu, ktorý sa nachádza v suchej oblasti pásma afrického Sahelu je využiteľný pri rôznych ochoreniach.

Ďalšou rastlinou z ktorej sa vyrábajú lieky na liečbu pečene je Ostropestrec mariánsky (Silybum marianum). Semienka tejto rastliny obsahujú silymaríny a ďalšie fytozlúčeniny, ktoré sa používajú pri výrobe liekov určených na liečbu chorôb pečene.

Nakoľko Kinkeliba (Combrethum micranthum) má priaznivý účinok pri regenerácii pečene na jednej úrovni (combrestatín, piperidín, kinkeloidy)Ostropestrec mariánsky (silymaríny) na inej úrovni liečivých látok, je vysoký predpoklad účinného využitia týchto dvoch teritoriálne odlišných rastlín ako jedna z najúčinnejších metód pri fytoterapii pri chorobách pečene resp. pri regenerácii pečene po rôznych stavoch, kde pečeň v dôsledku iných vplyvov a chorôb bola čiastočne poškodená.

Kinkeliba a Ostropestrec mariansky

U oboch rastlín bola zistená vysoká antioxidačná aktivita. Viaceré výskumy a štúdie dokazujú priaznivé účinky látok, ktoré boli zistené v Kinkelibe a Ostropestreci pri diabete typu 2, pri zmierňovaní cholesterolu, ako aj stabilizovaní a znižovaní krvného tlaku, terapeutické účinky pri rakovine močového mechúra, zmieňovanie dôsledkov kardiovaskulárnych ochorení a priame účinky pri podpore trávenia, pri zmierňovaní nadváhy (chudnutí).

V súvislosti s biologickou aktivitou fytofarmák obsiahnutých v sušených listoch stromu Kinkeliby (Combretum micranthum) sa úspešne využívajú (ako výluhy, prášok, tablety a iné formy) ako nápomocné pri niektorých chorobách ako napríklad:

- vysoká antimikrobiálna účinnosť proti mykobaktériám, stafylokokus aureus, escherichia coli,
- protizápalové účinky,
- aktivita pri liečbe rakoviny močového mechúra, karcinómu pľúc, glioblastóm hrubého čreva,
- antimikrobiálne účinky na rôzne tipy baktérií (bacilus subtilis, b. cereus, enferobacter aerogenes, mycobacterium smegmatis), kde sa využívajú analgetické a protizápalové

- účinky pri otvorených ranách.

Ďalej boli zistené hepatoprotektívne účinky, zmierňovanie následkov a liečba kardiovaskulárnych ochorení, Alzhaimerova choroba, Parkinsonova choroba, malária, rôzne autoimúnne ochorenia. Sušené listy Kinkeliby vykazujú silnú antioxidačnú kapacitu, účinky na podporu trávenia (chudnutie), účinky pri liečbe a regenerácii pečene, zmierňovanie dôsledkov cukrovky, používajú sa ako diuretikum a zoštíhľujúce vlastnosti listov pomôžu zbaviť telo toxínov.

Boli izolované látky Combrestatiny A-4, B-5, ktoré vykazujú silné cytostatické účinky, účinky proti tuberkulóze, žltej zimnici.

Combretum micranthum - Kinkeliba bola vybraná zo zoznamu cca 50 významných afrických rastlín ako najzaujímavejšia rastlina, čo sa týka biologickej aktivity a fytommedicínskych vlastností. Combretum micranthum je i významným vývozným artiklom do celej Európy, hlavne, Francúzska, Nemecka, Holandska a Ruska, čo podporuje i ekologický rozmer týchto transakcií, pričom miestny obyvatelia v mieste výskytu začínajú tento strom(ker) chrániť ako obnoviteľný zdroj príjmov a zdroj liečebných prostriedkov.

Zo zaujímavých látok okrem iných tu uvedených sú piperidíny flavánov (TPFA), fenoly 13 – 14 %, antioxidanty 20 – 26 %. Tieto sú využiteľné pri liečbe silných metabolických porúch, antidiabetiká.

Ďalšie zistené látky: Combrestatic A-4 a B-5, flavogallonic acid bislactone, imberic acid, hydroxyimberic acid, rhamnocitrin, kampferol, quercetin 5, rhamnasin, betonicine, 4-hydroxystachidrine, combretine A a B, choline combretine, betaine, tetramethyl ammonium, sorbitol, m-inositol, palmitic acid, oleic acid, beta-sitosterol, alfa-amysin , lupeol, catechin, 2-piperidinyl, kinkeloid B, miricetin-3-0-glucoside, naringenín, apigenín, cyanidín, quercetín, antokyanidíny, apigeninidin, aurantinidin, lapensinidin, delphinidin, peonidin, petunidin, pulchenidin, europinidin, hirsutinidin, luteolinidin, malnidin, pelargonidin, rieionidin A, rosinidin, tricetinidin...

Zloženie: Sušený list Kinkeliby 70%, šrot plodu ostropestreca 30%

Obsah: 100g

Upozornenie:
Údaje uvedené na tejto stránke sú súhrnným materiálom z verejne dostupných stránok uverejnených na internete a z iných publikovaných zdrojov. Tu uvedené informácie nie sú určené ako návod na prevenciu, alebo liečbu chorôb, ako výživové tvrdenia, ale majú len informačný a vzdelávací charakter o prípadných rastlinných surovinách. Toto upozornenie je uvedené z dôvodu oboznámenia záujemcov s nariadením Európskeho parlamentu (EP) a Rady ES č. 1924/2004. V prípade záujmu o konzumáciu rastlinných produktov, odporúčame túto možnosť konzultovať so svojim alebo odborným lekárom.