Obezita na Slovensku

Slovensko preberá západný životný štýl a tučnie. Odborníci varujú pred epidémiou obezity.
2001
- na Slovensku trpí nadváhou asi 1,5 milióna ľudí
- obéznych alebo s nadváhou je 59,7 % slovenských mužov a 59,9 % slovenských žien
- na Slovensku trpí vyše 12 percent dievčat a chlapcov nadváhou – z toho 7,8 % je obéznych chlapcov a 6,9 % obéznych dievčat

2002
- na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou približne 1,5 až 2 milióny osôb

2004
- vyše 60 % Slovákov trpí nadváhou
- nadváhou najviac trpia na muži - až 48 %
- problémy s obezitou majú 2 milióny Slovákov
- obezita prevláda u žien - 26 % (európsky priemer: 25 % žien)