Obezita vo svete

Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala svetovú "epidémiu" obezity "globezita". Počet obéznych žien, mužov i detí prudko rastie a to nielen na Západe, ale aj v rozvojových krajinách. Tento problém začína vytláčať podvýživu aj infekčné choroby, ktoré ešte donedávna patrili k hlavným príčinám zlého zdravotného stavu ľudstva. Obezita postihuje viac detí než kedykoľvek predtým.

1995
- 200 miliónov obéznych dospelých a 18 miliónov detí mladších ako 5 rokov s nadváhou

2000
- obezitou trpí 300 miliónov ľudí na celom svete
- obéznych dospelých 132 miliónov v rozvinutých štátoch a 170 miliónov v ostatných štátoch
- odhaduje sa, že v rozvojových krajinách trpí zdravotnými problémami, ktoré súvisia s hmotnosťou, viac ako 115 miliónov ľudí

2002
- podľa odhadu odborníkov zhruba 60 % ľudí na celom svete trpí nedostatkom pohybu
- počet detí, ktoré trpia obezitou, sa za ostatných 20 rokov v niektorých krajinách strojnásobil
Zo sledovaných krajín klesol počet obéznych detí len v Rusku. V Číne naopak ich počet vzrástol o pätinu a v Spojených štátoch sa zdvojnásobil. To znamená, že v USA je dnes celá štvrtina detí obéznych. Prudký nárast obéznych detí zaznamenala aj Brazília - ich počet sa strojnásobil.

2004
- počas posledných 10 rokov stúpol výskyt obezity v Európe o 10 až 40 %
- Európsky priemer predstavuje 20 % obéznych mužov a 25 % žien
- v USA žije 127 miliónov obéznych ľudí
- v USA obezitu už vyhlásili za najzávažnejšie ochorenie, ktoré počtom zapríčinených úmrtí čoskoro predbehne rakovinu

2006
- v EÚ nadváhou trpí už 27 % mužov a 38 % žien, obéznych je viac než 5 miliónov detí v EÚ-25

2007
- v Európe nadváhou trpí polovica dospelých a každé tretie dieťa, pričom obezitu má až tretina
- vo svete už miliarda obéznych ľudí, z nich je vyše 300 miliónov klinicky obéznych