Veľmi zaujímavý dokument o zložení mlieka a jeho pôdobení na ľudské telo