Veľmi zaujímavý spôsob liečby ochorení ľahkých aj zložitejších