Lev Nikolajevič Tolstoj
"Láska ukazuje človeku cieľ jeho života. Rozum ukazuje prostriedky, ako ho uskutočniť."
      
Lev Nikolajevič Tolstoj
"Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť."
      
Lev Nikolajevič Tolstoj
"Nemilujeme ľudí pre dobro, ktoré nám oni urobili, ale pre dobro, ktoré sme im my preukázali."
      
Louise Hayová
"Sme hodní lásky. Lásku si nemusíme zaslúžiť. Sme hodní lásky už len preto, že sme. Druhí sú zrkadlom lásky, ktorú cítime sami k sebe."
      
Lucius Annaeus Seneca
 ""Predovšetkým sa nauč mať radosť. Pravá radosť je tým najdôležitejším v živote."
      
Lucius Annaeus Seneca
"Stať sa dobrým človekom je umenie."
      
Lucius Annaeus Seneca
"Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom."
      
Lucius Annaeus Seneca
 "Šťastný nie je ten, kto sa druhým zdá byť. Šťastný je ten, kto sa sám pokladá za šťastného."
      
Lucius Annaeus Seneca
"Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma. Tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia."
      
Lucius Annaeus Seneca
"Vadou tela sa duša nezohaví, ale krásou duše sa zdobí i telo."