Konfucius
"K múdrosti dospievame trojakou cestou: premýšľaním - tým najušľachtilejším spôsobom; napodobovaním - tým najľahším spôsobom; a skúsenosťou - najťažším spôsobom."
      
Konfucius
"Náš najväčší úspech nieje v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kedykoľvek padneme."
      
L. Fleusing Aischolos
"Múdry je ten, kto pozná potrebné veci, nie veľa vecí."
      
L. Simajchl
"Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá.“
      
L.N.Tolstoj
"Život je sladký a radostný pre toho, kto može mať niekoho rád a má čisté svedomie."
      
La Rochef
"Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí."
      
Lao-C
"Pravdivé slová nie sú príjemné. Príjemné slová nie sú pravdivé."
      
Lao-c´
"Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku."
      
Latinské príslovie
 "Smej sa, ak si múdry."
      
Latinské príslovie
"Každá reč ide z úst, ale nie každá ide zo srdca."