Vytlačiť
Kategória: Jedlo pre dušu


Charles Dickens
"Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému."
      
Charles Haanel
"Aby ste získali lásku ... naplňte sa ňou, až sa stanete magnetom."
      
Ignác Z Loyoly
„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“
      
indiánska múdrosť
"Nemusíme sa vracať späť, aby sme našli stratenú múdrosť, ani sa rútiť vpred, aby sme našli lepšiu budúcnosť. Stačí, ak nájdeme svoj vlastný stred rovnováhy a harmónie v prítomnom okamihu."
      
Indické príslovie
"Zdravý človek má mnoho prianí, chorý len jedno."
      
indický mudrc
"Ste tým, kam vás zavedie vaša pozornosť. V skutočnosti ste svojou vlastnou pozornosťou. Ak je vaša pozornosť roztrieštená, potom ste i vy roztrieštení. Ak je vaša pozornosť v minulosti, potom ste i vy v minulosti. Ak je vaša pozornosť zameraná do prítomnosti, potom i vy ste v prítomnosti Božej a Boh je prítomný vo vás."
      
J. Swift
"Najlepšími lekármi na svete sú MUDr. Pokojný, MUDr. Striedmy a MUDr. Veselý."
      
J.Werich
 "Humor žije z nedorozumenia, pretože ho pomáha chápať a znášať. Humor nám pomáha nezblázniť sa z neho."
      
Ján Amos Komenský
"Je nepremožitelná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."