Goethe
"Odkiaľ máme život? Z lásky. Bez čoho by sme boli stratení ? Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať ? Láska."
      
Gött
"Mierou poznania je sebapoznanie."
      
Grécke príslovia
"Snívať o minulosti znamená zmeškať prítomnosť."
      
Grécke príslovie
"Snívať o minulosti znamená zmeškať prítomnosť."
      
Henry David Thoreau
"Existuje liek na lásku - ešte väčšia láska."
      
Henry Miller
"Láska je čosi osobné a neohraničené, čo sa zmocňuje celého človeka a oslobodzuje od sebectva."
      
Henry Taylor
"Ten, kto dáva to, čo nepotrebuje, nedáva veľkoryso. Podstatou štedrosti a veľkorysosti je totiž sebaobetovanie."
      
Honoré de Balzac
"Láska žije len z dôvery."
      
Horácius
"Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali driemať"
      
Chandógja upanišáda
"Svetlo, ktoré žiari nad nebesiami a nad týmto svetom, svetlo, ktoré žiari nad najvyšším svetom, nad ktorým už nič iného nieje - to je svetlo, ktoré žiari v srdciach ľudí."