Exupéry
"Správne vidíme len srdcom. Čo je dôležité je očiam neviditeľné."
      
Ezop

      
F. Fenelon
„Človek nie je človekom, ak miluje len seba.“
      
František Saleský
 "Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý."
      
František z Assisi
"Srdce jediného človeka je tak veselé, že je schopné obsiahnuť bolesť všetkých ľudí." “
      
Fritz Usinger
"Kto dáva lásku, obohacuje sa tým, čo dáva. Čím viac dáva, tým je bohatší.“
      
Georg Christoph Lichtenberg
"Čím väčšie bohatstvo, tým väčší nepokoj duše."
      
George Bernard Shaw
"Rana spôsobená slovom zasiahne vždy hlbšie, ako rana spôsobená mečom."
      
George Bernard Shaw
"Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom."
      
Goethe
"Láska je tým najkrajším svetlom."