Buddha
"Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou."
      
Budha
"Hlad a láska určujú celé ľudské dejiny."
      
Calgary Bob
"Rozdiel medzi priateľom a známym je v tom, že priateľ pomáha, kým známy len radí."
      
Carl gustav jung
"Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého."
      
České príslovie
Neochraňuj sa plotom, radšej priateľmi."
      
Čínske príslovie
"Učitelia otvárajú dvere, ale vkročiť musíte vy sami."
      
Dánske príslovie
"Cesta do priateľovho domu nie je nikdy dhá."
      
Deepak Chopra
"Milujte seba. Milujte svojich zákazníkov. Milujte svoju rodinu. Milujte všetkých. Milujte svet. Nie je mocnejšej sily, než je láska."
      
Deepak Chopra
 "Miliarda dolárov v banke bez radosti a charity je stavom chudoby. Vedomie bohatstva je stavom mysli. Ak si robíte neustále starosti s tým, koľko peňazí potrebujete, potom bez ohľadu na to, koľko ich máte, ste chudobní. Radosť a bezstarostnosť vedú automaticky k charite. Pretože zdroj, z ktorého všetko pochádza, je nekonečný, neobmedzený a nevyčerpateľný."
      
Démokritos
"Zdá sa, že kto nemiluje, nie je milovaný ani jediným človekom.“