Albert Schweitzer
"Jedno viem: Skutočne šťastní ľudia sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť."
      
Ambrogio Sto
"Nebeská brána sa otvára láskou človeka k človeku."
      
Anne-Sophie Swetchine
"Hlboko ľúbiť jedným smerom znamená viac ľúbiť všetkými ostatnými smermi."
      
Antoine De Saint Exupéry
"Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí."
      
Arabské príslovie
„Nenávidíme mnoho ľudí len preto, že sme príliš pohodlní hľadať možnosť, ako ich milovať.“
      
B.C.Forbes
"História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. Víťazi sa odmietli nechať odradiť prekážkami."
      
Benjamin Disraeli
"Nestačí, když se s člověkem podělíme o své bohatství. Nejvíce mu pomůžeme tím, že mu ukážeme jeho vlastní."
      
Benjamin lord Beaconsfield Disraeli
"Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ"
      
Blaise Pascal
"Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch."
      
Blaise Pascal
"Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie."