Moliere
„Zo všetkého, čo je večné, je láska najkrajšia.“
      
Montaigne
"Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš."
      
O`Neill
 "Byť šťastní - najistejší prostriedok priblížiť sa k dobru."
      
O. F. Babler
"Čím je človek múdrejší, tým pokornejším sa stáva."
      
Oliver Cromwell
"Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide."
      
Oliver Cromwell
"Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide."
      
Orison Swett Marden
"I múdry sa stane hlúpym, keď na sebe prestane pracovať."
      
Oscar Wilde
"Chudí myslia na peniaze ešte viac než bohatí, v tom je ich najväčšia bieda."
      
Osho
 "Ľudia berú veci tak vážne, že sa pre nich všetko stáva bremenom. Nauč sa viac smiať. Smiech je tak posvätný ako kázanie."
      
Otto Von Bismarck
"Zamilovať sa znamená prestať porovnávať."