Co vám doktoři neřeknou - chceš být zdravý?

Autor:  Wandmaker Helmut
Vydal:  Eko-konzult, 2003
Jazyk: v češtine
Počet strán:  165


Čo spôsobuje onemocnenia ľudí? Prečo sa mnohé choroby nedarí vyliečiť? Akú pravdu lekári pred nami skrývajú? Ako sa stravovať, aby sme neochoreli? Je dnešná medicína všemocná? Čo sa pred nami zatajuje?

Úvod:
"40 let výzkumů v oblastech výživy a zdravotnictví vedlo k těmto výsledkům:
1. Existuje jen jediná příčina nemocí a to otrava těla!
2. Existuje je jediná léčebná metoda a tou je detoxikace těla!
Obě poučky jsou tak jednoduché, jak jednoduché je vše veliké! O otravu jsi se postaral sám kyselinotvornou vařenou stravou, léky a stimulátory. Detoxikace následuje výhradně živou rostlinnou syrovou stravou tvořící základ, přičemž samotné tělo vystupuje jako jediný přirozený léčitel.
Existuje jen jeden vesmír, jedna příroda, jeden Stvořitel (jeden Bůh či Duch či jak už chceme to "něco všeobsahující" pojmenovat). Podle tohoto zákona jsou základy výživy pro člověka i zvířata stejné: produkty, které vytvořila príroda, musíš sníst v syrovém stavu. Tento zákon dodržuje přibližně 70 000 druhů zvířat v divočině. Pouze člověk se vyvinul ve tvora, který vaří a pije mléko. Jen tato "výjimečná bytost" užívá léky! Pouze z toho vyvěrají všechny zdravotní problémy vez ohledu na to, jak se dnes všechny nemoci nazývají ..."  

Obsah:Co vam doktori nereknou
Dost bylo legend
Nový život začíná už dnes, zítra by mohlo být pozdě!
Rakovina je dcerou hrnce na vaření!
"Pomáhej si sám, potom ti pomůže i Bůh!"
Starý Říme, už nejsi daleko!
Léčebný princíp
Dnes trpíme syndromem "utíkat k lékaři"!
Kúra! Kúra! Kúra!
Metody léčení
Kázeň!
Nevěř reklamě a pseudoodborníkům
Vyhledej spřízněné duše
Kameny úrazu
Jak se stát a zůstat zdravým?
Co dělat když už onemocníš?
... atď.
Dostává naše tělo při totální syrové stravě dostatek výživy?
U ovocné stravě rychle mizí kila. Nestane se tím člověk příliš tenkým a mdlím?
Je možno doporučovat mikrovlnnú rúru?
Po přechodu na ovocnou stravu mám neukojitelný hlad, přímo bolesti z hladu. Mohu sníst 10 banánů, a přesto mám hlad
Někteří "experti" doporučují mléčné produkty, aby byla pokryta potřeba vápníku a bílkovin, především u kojenců.
Může se zdraví člověk nakazit?
Lze u syrové stravy také onemocnět na rakovinu?
Získáme skutečně z ovoce a zeleniny dost vápníku?
Jsou sójové boby zdravé?
... atď.

Úryvok:P
"... Lze-li ještě vůbec zabránit degenerativnímu zániku přecivilizovaného západního člověka, musí být mnoho miliard DM vynaloženo na prevenci. Tyto miliardy by se místo k boji s mikroby měly používat k tomu, aby se konečně začalo propagovat přirozené zdraví.
Na všech reklamních sloupech by měly být umístěny plakáty, ze všech novin a masmédií vysílány pořady propagující alternativní, zdravý a především preventivní způsob života. To by dnes měla být hlavní úloha státu namísto soustavného prezentování kouřících politiků. „Kdo nechce poslouchat, musí to pocítit,“ říká příroda. Kdo dodržuje zdravotní principy, tomu by ve 100% výši měly být vráceny nemocenské příspěvky! Taktéž i podnikům a firmám, které tyto horentní náklady nahradí, by se měla alespoň polovina odvedených prostředků vrátit. ,,Falešný plášť'' solidarity by neměl zakrývat nemocné, kteří si svou nemoc zavinili sami soustavným pitím, obžerstvím a kouřením a tyto dědičné vlastnosti dále přenášejí (protože přemíra bílkovin povzbuzuje sexuální receptory, což ve skutečnosti znamená další degeneraci).
Měl by ochraňovat především ty, kteří dodržují přírodní zákony a proto nemocenskou pokladnu vůbec nezatěžují. Odměňován musí být syndrom „pryč od lékařů“ a ne dostihy do lékařských čekáren ..."