Zdravé srdce, zdravý život - 3.časť

Čo sa týka ochorení srdca, dôkazy proti konzumácii živočíšnych produktov sú dnes tak presvedčivé, že to ani mnohí z tých, pre ktorých je živočíšna výroba náplňou práce, nemôžu prehliadnuť. Doktor Peter R. Cheeke je profesorom hospodárskej vedy na Oregonskej štátnej univerzite a pracuje v edičných radách časopisov Journal of Animal Science (Hospodárska veda) a Animal Feed Science and technology (Technológia kŕmenia hospodárskych zvierat).

Vo svojej široko používanej učebnici hospodárskej vedy hovorí:

"Mnohé štúdie, ktorých sa zúčastnili stovky tisíc ľudí, ukázali ... pozitívny vzťah medzi ischemickou chorobou srdca a krvným cholesterolom. Čím vyšší je krvný cholesterol, tým je vyššie riziko ochorenia srdca. Skupiny ľudí, ktorých priemerná hladina cholesterolu je nízka ..., sú na dolnom konci rebríčka konzumácie mäsa na hlavu, zatiaľ čo tí s vysokou hladinou cholesterolu sú skupiny s vysokou spotrebou živočíšnych produktov... Bolo by potrebné, aby sa živočíšna výroba a hospodárski vedci vyrovnali s dokázanou súvislosťou medzi spotrebou nasýtených tukov a cholesterolu a ischemickou chorobou srdca, namiesto toho, aby akúkoľvek súvislosť popierali a dokonca tvrdili, že v lekárskej komunite existuje sprisahanie proti živočíšnym produktom."

Liečba srdcových ochorení

Pre mnoho obetí srdcového infarktu je prvou známkou toho, že niečo nie je v poriadku, pálčivá bolesť, ktorá infarktu bezprostredne predchádza. Tí šťastnejší sú na problém upozornení s väčším predstihom. Objaví sa občasná bolesť hrudníka nazývaná angína pectoris alebo ďalšie symptómy, ktoré varujú, že sa deje čosi závažné. Tieto signály ich upozorňujú, že ich tepny sú nebezpečne upchaté, a že prietok kyslíka a živín ich kardiovaskulárnym systémom je vážne blokovaný.
Tohto roku podstúpi viac ako 1 milión Američanov srdcové operácie bypass a angioplastiku, ktoré by im mali uľaviť bolesť zväčšením prietoku v upchatých tepnách. Celkové náklady na tieto dva typy operácií budú 15,6 milióna USD. To je však len cena vyčíslená peniazmi, ktorá nevypovedá nič o agónii a úzkosti, ktoré prežívajú títo pacienti a ich rodiny. Nehovorí nič o nežiadúcich vedľajších účinkoch a traume, ktorou prechádzajú.

ČO VIEME

Riziko úmrtia počas operácie srdca typu bypass: 4,6 - 11,9 percent
Riziko trvalého poškodenia mozgu pri operáciách srdca typu bypass: 15 - 44 percent
Pacienti, ktorým srdcový bypass predĺži život: 2 percentá
Riziko úmrtia počas operácie srdca typu angioplastika: 0,4 - 2,8 percent
Riziko závažných komplikácií vzniknutých pri operácii srdca typu angioplastika: 10 percent
Štúdie, ktoré dokázali pozitívny vplyv angiolastiky na predĺženie života alebo prevenciu srdcového záchvatu: žiadne
Pacienti podstupujú zmienené operácie v prvom rade kvôli úľave od bolesti angíny pectoris a zlepšenie prívodu krvi k srdcu. Napriek tomu je 25 až 50 percentná pravdepodobnosť, že sa ich krvné cesty behom šiestich mesiacov znovu upchajú a bolesť sa znova objaví - pri predpoklade, že budú ďalej jesť mäsitú stravu.
Napriek tomu tri štvrtiny pacientov, ktorí sa riadia renomovaným programom Deana Ornisha, M.D., klinického profesora medicíny a ošetrujúceho lekára na lekárskej fakulte Kalifornskej univerzity v San Franciscu, zaznamenali citeľné a dlhodobé zmiernenie angíny pectoris - bez lekárskeho zákroku. Program, ktorý si kladie za cieľ zvrátiť postup srdcového ochorenia, pozostáva z piatich základných komponentov:

1. Vegetariánska (takmer vegánska) diéta s veľmi nízkym obsahom tuku.
2. Denne hodina a pol chôdze alebo iný telesný pohyb.
3. Denne hodina a pol strečing, meditácia, relaxácia atď.
4. Psychologická emočná skupinová podpora.
5. Žiadne fajčenie.

Medzi ľuďmi s ochorením srdca sú samozrejme i takí, ktorí sa takýmito pravidlami riadiť nebudú. Chcú to mať jednoduchšie. Tak veľká zmena životného štýlu je im proti mysli. Americká asociácia pre prevenciu a liečbu srdcových ochorení preto zostavila program, ktorý počíta s konzumáciou niektorých nízkotučných živočíšnych produktov a užívaním vysokých dávok liekov na zníženie cholesterolu. Je pre mňa fascinujúce porovnať výsledky oboch programov.
Koľko pacientov programu Asociácie zaznamená citeľný ústup aterosklerózy? Jeden zo šiestich.
Koľko pacientov programu dr. Ornisha zaznamená citeľný ústup aterosklerózy? Traja zo štyroch.
Aká je priemerná zmena zúženia priesvitu tepien pacientov programu Asociácie po piatich rokoch? 218 percentný nárast.
Aká je priemerná zmena zúženia priesvitu tepien pacientov Ornishovho programu po piatich rokoch? 8 percentné zníženie.
Nie bezdôvodne hradí Ornishov program celkom alebo čiastočne viac ako štyridsať amerických poisťovacích spoločností. Takmer 80 percent pacientov, ktorí sa riadia programom rok alebo dlhšie, sa vyhne bypass alebo angioplastike.
Napriek (alebo možno kvôli) tak vynikajúcim výsledkom je Ornishov program predmetom ostrých sporov. Niektorí tvrdia, že jeho prístup je príliš drastický, že by sme sa mali držať konzervatívnejších lekárskych metód. Ornishova odpoveď je jednoduchá: "Nerozumiem tomu, prečo je považované za drastické žiadať pacientov, aby jedli dobre vyváženú vegetariánsku stravu, zatiaľ čo za lekársky konzervatívne a správne sa pokladá ľudí rozrezávať alebo ich nechať zvyšok života odkázaných na silné lieky na zníženie cholesterolu."

Nie je ťažké si predstaviť, že niektorí zástupcovia mäsového a mliekarenského priemyslu neboli prístupom dr. Ornisha príliš nadšení. Asi im nebolo príjemné, keď magazín Newsweek, oslavujúci jeho prielomovú metódu, uverejnil jeho fotografiu na titulnej strane. Nepotešilo ich, keď bolo počuť, že by mohol byť menovaný hlavným hygienikom. Kritizovali jeho program zo všetkých strán. Okrem iného tvrdili, že zmena stravy a životného štýlu môže byť v poriadku u mladších ľudí, ktorí na tom nie sú tak zle, ale nebude fungovať u ľudí starších a u vážne chorých.
Skutočnosť je ale taká, že ľudia, ktorí sa Ornishovým programom riadia, vykazujú sústavne dramatické zlepšenia, bez ohľadu na vek a závažnosť svojho ochorenia. Kritici namietajú, že nie je jasné, či zlepšenie, ku ktorému u pacientov dochádza, je výsledkom diéty alebo ostatných zdravie podporujúcich komponentov programu. To je pravda. Ornishov prístup je holistický, čo znamená, že všetky zložky programu spolupôsobia na konečnom výsledku. Nikdy nebolo zamýšľané jednotlivé komponenty izolovať. Je však zaujímavé, že výskumník a hlavný chirurg Clevelandskej kliniky Caldwell B. Esselstyn, M. D., dosiahol podobných výsledkov použitím nízkotučnej, takmer vegánskej diéty bez začlenenia ostatných činiteľov Onishovho programu. V článku pre American Journal of Cardiology napísal: "V tejto štúdii sa pacienti stali doslova infarktuvzdornými. Tieto vynikajúce výsledky sme dosiahli bez štruktúrovaného cvičenia, meditácie, techník zvládania stresu a iných ďalších zmien životného štýlu."

Advokáti mäsového a mliekarenského priemyslu sa tak ľahko nevzdávajú. Pokúsili sa Esselstynovu práce znevážiť tvrdením, že nie je zrejmé, či uvedené výsledky pretrvávajú dlhšiu dobu. Navyše vraj jeho pacienti možno neboli až tak chorí. Sotva. Všetci pacienti v Esselstynovej štúdii trpeli na začiatku vážnym srdcovým ochorením. Po dvanástich rokoch, keď sa riadili jeho programom, bolo 95 percent z nich nažive a v poriadku. Ako vážne chorí boli na začiatku? Počas ôsmich rokov predchádzajúcich ich zaradeniu do štúdie prekonali dohromady 48 vážnych srdcových príhod. Počas dvanástich rokov po zahájení štúdie sa u tých, ktorý sa programom riadili, žiadna srdcová príhoda nevyskytla. Dobre, povedali oponenti, ale dodržiavať takúto diétu akúkoľvek dlhú dobu je pre väčšinu ľudí príliš ťažké. Nemôžete od ľudí chcieť, aby sa v jedle toľko obmedzovali, a očakávať, že s tým mnohí z nich budú súhlasiť. To znie rozumne. Avšak čo myslíte, koľko percent ľudí Esselsyanovej dvanásťročnej štúdie sa odporúčaniami riadilo? Deväťdesiat päť.


Vyžaduje program od ľudí príliš mnoho? Je diéta založená na potravinách rastlinného pôvodu príliš radikálna? Esselstyn si to nemyslí. "Kritici nazývajú rastlinnú diétu extrémnou a neľudskou," píše. "Bližší pohľad však odhalí, že slová "extrémny" a "neľudský" skôr ako rastlinnú výživu popisujú dôsledky našej súčasnej západnej diéty. Mať hrudníkovú kosť rozrezanú kvôli bypassu alebo zostať po mŕtvici invalidom so stratou reči môže byť extrémne. A mať odstránený prsník, prostatu, hrubé črevo alebo konečník pri liečbe rakoviny sa môže zdať neľudsky kruté. Uvedené choroby sú u ľudí, ktorí jedia rastlinnú stravu veľmi vzácne.

Dôkazy sa hromadia zo všetkých strán. Pred dvadsiatimi piatim rokmi bola územím s najvyšším percentom srdcových problémov v populácii Severné Karelsko, oblasť vo východnom Fínsku. Teraz je to isté Severné Karelsko oblasťou s najrýchlejšie klesajúcim počtom srdcových ochorení na svete. Čo sa stalo? Oblasť prijala program "buď fit", zameraný na redukciu cholesterolu a fajčenia pomocou vládou sponzorovaných mediálnych kampaní, opatrovaním potravín údajmi o ich obsahu nasýtených tukov a cholesterolu a orientácia fariem predtým produkujúcich živočíšne výrobky na pestovanie ovocia a zeleniny bohatých na vitamíny. A výsledok? Počas dvadsiatich piatich rokov klesol v Severnom Karelsku počet úmrtí na srdcové ochorenia o neuveriteľných 65 percent...