Vytlačiť
Kategória: Zaujímavosti

Od alergie k imunite - 1.časť
Autori:  Vladimíra Strnadelová a Jan ZerzánTermín "alergia" je v posledných desaťročiach neustále skloňovaný vo všetkých pádoch, a to hlavne v ekonomicky vyspelých krajinách. Ak sa však pozrieme do krajín, kde si ľudia zachovali tradičný spôsob života, a najmä spôsob stravovania, tak je tomu inak. Na takmer celom území Ázie si ľudia väčšinou tradičné stravovanie zachovali aj napriek tomu, že životné prostredie je tam rozvíjajúcim sa priemyslom a automobilizmom devastované razantnejšie ako na Západe, problém alergií je tam takmer neznámy. Rovnako je tomu aj v Japonsku, ktoré patrí k najvyspelejším priemyselným krajinám.

Tento globálny problém nás inšpiruje k tomu, aby sme sa zamysleli nás súvislosťami medzi alergiami a potravou. Nebudeme sa odvolávať na vedecké štúdie, ale dovoľte, aby sme sa s vami podelili o skúsenosti nadobudnuté v priebehu nášho života. Od sedemnástich rokov nás alergie zamestnávajú, najprv u vlastných detí, neskôr u známych a klientov. Táto prax a priebežné štúdium nás doviedli k poznaniu, že alergia je stav organizmu, pri ktorom dochádza k zlyhávaniu imunitného systému ako celku, najprv na jeho detekčnom a informačnom poli. Najpodstatnejšia časť tohto poľa sa nachádza v čreve. Tento fakt máme v praxi dokonale overený. Dobre fungujúca črevná sliznica je vybavená mnohopočetnými senzormi a na základe ich činnosti sú poškodzované imunitné bunky. Tento proces sa odohráva v tzv. Peyerských plakoch. Dobre informované imunitné bunky potom bezpečne poznajú, čo má byť do tela pustené a čo má byť zničené. Vzhľadom k tomu, že stav črevnej sliznice je u väčšiny z nás, mierne povedané, neuspokojivý, bývajú imunitné bunky dezinformované a dochádza k neprimeranej reakcii aj na látky celkom neškodné, ako sú pele, roztoče, chlpy atď.

Pokúsime sa vysvetliť, čím sa črevná sliznica poškodzuje. Na jej kvalitu má neoddiskutovateľne zásadný vplyv kvalita a zloženie stravy. Pôsobením poľnohospodárskej veľkovýroby, potravinárskeho priemyslu a stále viac globalizujúceho trhu dochádza k štandardizácií stravovacích návykov a to vedie k stravovaciemu stereotypu, ktorý je založený na vymieľanej pšeničnej múke, čo je torzo zrna, kde chýbajú látky dôležité pre trávenie a reguláciu. Navyše je nevhodným stereotypom aj forma úpravy pečením. Pridaním otrúb, farbív a semienok sa kvalita príliš nezlepší. Otruby sú nenaštiepené a tým, že je zrno mleté na valcových mlynoch, majú otruby tvar ihličiek a svojimi hrotmi môžu narušiť jemnú štruktúru črevnej sliznice. Semienka zapečené na povrchu nám v tejto forme veľa potrebných látok, ktoré nesú, neposkytnú. Nadužívaním pečiva staviame pred naše telá veľmi neľahkú úlohu, pokiaľ chceme, aby ich využili v prospech nášho zdravia. Ďalšou komplikáciou sú nevhodné kombinácie. Pokiaľ kombinujeme akékoľvek obilie s iným cukrom ako je slad, dochádza k narušeniu tvorby amyláz a obilnina sa enzymaticky nestrávi, a to všetko potom dostanú k dispozícii kvasinky a hnilobné baktérie. Metabolity týchto premnožených organizmov prekysľujú vyššie partie čreva a črevná sliznica je tým narušovaná. Pravidelne sa však používa ďalšia nevhodná kombinácia a tou je obilnina konzumovaná spoločne so živočíšnymi produktmi. Tým dochádza k nadbytku nestrávených bielkovín v strave, čím sa ešte posilní hnilobný proces, ktorý produkuje mnoho dusíkatých odpadov. Keď črevo musí stále riešiť nadbytočné problémy, oslabuje to jeho základnú činnosť imunitných procesov. Alergie potom môžu vzniknúť na akúkoľvek látku, ktorá obsahuje bielkovinu. Väčšina informačných tokov u imunitných procesov prebieha v reťazcoch aminokyselín.

Je potrebné objasniť si pojmy, lebo v tejto oblasti dochádza k množstvu omylov:

Alergia je neprimeraná reakcia imunitného procesu na vonkajší, ale aj vnútorný podnet. Imunitný systém reaguje tvorbou protilátok, v extrémnom prípade aj proti vlastným tkanivám. V tomto zmysle je potravinových alergií relatívne veľmi málo. Najznámejšie sú alergie na lepok - obilnú bielkovinu a na kazeín - mliečnu bielkovinu, alebo na orechy či vajce.

Potravinové záťaže sú naopak v poslednej dobe častým javom. Môžu vyvolávať i veľmi búrlivé reakcie alebo, a to je veľmi mätúce, môžu byť pre nás veľmi príjemné a vo svojich dôsledkoch nám môžu veľmi škodiť. Potravinové metabolické záťaže sú také, kedy potravinu naše telo nevie dostatočne tráviť a ona potom porušuje kvalitu črevnej sliznice, a tým aj črevnú imunitu. Po porušení črevnej imunity sa z tejto potravinovej záťaže môže stať až potravinová alergia, ale to je len v málo percentách prípadov.

Pečivo a jeho lepok je typickým príkladom. Pečivo, vrátane chleba, tvorí hlavnú zložku obilninovej stravy dnešného človeka. Na lepok má alergiu len niekoľko percent populácie, avšak lepok väčšine populácie narušuje funkciu množstva systémov, od čreva, cez dutiny až po krv, lymfu či nervový a kĺbový systém. Záleží na stave organizmu a jeho regulačnej kapacite, na ktorej úrovni sa záťaž prejaví. Za normálnych okolností telo disponuje niekoľkými ochrannými bariérami. Pokiaľ fungujú, je všetko v poriadku a do krvi sa dostane len mizivé množstvo bielkovinových komplexov.
 
Zastavíme sa u tých najdôležitejších bariér - prvá je medzi črevom a krvou, ďalšia je medzi krvou a centrálnym nervovým systémom. Pokiaľ funguje črevná bariéra dobre, potravinové záťaže, a tými sú hlavne nestrávené bielkoviny, atakujú črevo - ako mechanicky, zalepujú mikroklky, tak biochemicky, vytvárajú v strave kyslé prostredie - a atakujú črevnú stenu, ktorá potom prepúšťa do krvi aj tie látky, ktoré tam nemajú byť. Sú to práve už zmienené bielkovinové komplexy, na ktoré sa viažu aj ďalšie škodliviny: lipidy, ťažké kovy a decht z cigariet. Prostredníctvom krvi potom blokujú funkcie orgánov po celom tele. Telo disponuje ešte jednou dôležitou ochrannou bariérou, ktorá je medzi krvou a centrálnym nervovým systémom. Tá je ohrozená vtedy, keď je krv záťažami presýtená. Ak dôjde k porušeniu bariéry CNS už pri plode v tehotenstve, dochádza k vývojovým poruchám ako sú mozgové dysfunkcie alebo Downov syndróm. Poruchou bariéry v útlom detstve vzniknú ľahké mozgové dysfunkcie, ale aj autizmus. Pokiaľ táto porucha nastane v dospelom veku, môžu vzniknúť aj ťažké depresie ... pokračovanie čoskoro (voľne preložené z češtiny)
 
Zdroj: Radost z jídla - Nejen makrobiotika očima lékaře a pacienta, nakladatelství ANAG