Prečo zdravá výživa?

Pod pojmom zdravá výživa sa ukrývajú mnohoraké predstavy. Niet divu, že po starých heslách, ako „syry – zdroj sily“, „hovädzí program“ alebo „ryby denne na vašom stole“, máme inú predstavu o zdravej výžive ako výživári na západe. Tí už roky odporúčajú znížiť, ba až vylúčiť konzumáciu živočíšnych produktov a na rastlinných produktoch založiť základ svojho zdravia.

Čerpajú z dlhoročných štúdií na populáciách ľudí, ktorí žijú vegetariánskym spôsobom života. V priebehu posledných 35 rokov bolo publikovaných min. 150 vedeckých prác, z ktorých jednoznačne plynú závery podporujúce tento spôsob stravovania.

Na výrazné rozdiely v dlhovekosti, výskyte rakoviny, srdcových ochorení, cukrovky, zápchy, obezity a mnohých ďalších chorôb medzi populáciou vegetariánskou a bežnou poukazuje vyše 300 vedeckých prác. U nás sa niektoré závery vedeckých bádaní udomácnili, no všeobecne stále pretrváva bezpodmienečná nutnosť živočíšnych produktov vo výžive, napriek tomu, že zdravotné dôsledky ich nadmernej konzumácie sa v posledných desaťročiach stali temnou stránkou dejín Slovenska.

Každý si môže vybrať svoju mieru zdravia. Poznatky na napísanie tejto knihy som čerpal zo záverov štúdií odborníkov zo západu, ktorí sú v oblasti výživy pred nami o 20 – 25 rokov.

Ako začať?

Pri racionalizácii jedálneho lístka je síce dôležitá praktická časť, ale nemenej aj teória. Často nás môže ochrániť pred deficitom nejakej dôležitej látky alebo pred argumentmi mylne informovaných ľudí, ktorí sa nám snažia niečo dokázať. Isteže, cieľom pri tvorbe jedálneho lístka nie je pobehovať po kuchyni s tabuľkami a vyratúvať správne pomery živín na tento deň. Ale na druhej strane je dobré aspoň v podvedomí strážiť prísun vápnika, železa, či vitamínov skupiny B a vedieť, v ktorých potravinách ich môžeme nájsť. Táto kniha sa zaoberá praktickým uplatnením teoretických poznatkov, ale nedotýka sa teoretickej časti (len čiastočne a veľmi všeobecne.)

Z tejto oblasti vyšlo viacero kníh, ktoré nám pri našej orientácii môžu pomôcť. Rád odporúčam napríklad knihu autora Rogera Pamplonu „Vychutnaj život“, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Advent Orion a populárnym spôsobom približuje teóriu výživy. Strava vegetariána je bohatá a pestrá, čo sa týka jednotlivých skupín potravín, druhov potravín, tvarov, farieb, vôní a chutí. Už nemusíte byť odkázaní na 20 druhov jedál pravidelne sa obmieňajúcich v jedálnom lístku.

Pani Erika Csekesová (manželka MUDr. Igora Bukovského) hovorí, že po ôsmich rokoch vegetariánskeho varenia konečne dospela do štádia, keď začína opakovať jedlá, ktoré už niekedy predtým varila. Široká škála potravín, možnosti kombinácií, pestrosť a trochu fantázie prakticky ani nedovoľujú neobmieňať, nekombinovať a netvoriť vždy nové jedlá. Uvedieme si základné skupiny a druhy potravín s možnosťou ich použitia v kuchyni a s číslami receptov, v ktorých sa jednotlivé suroviny vyskytujú.

Kde začať?

Prvá zmena našej stravy musí nastať v našej mysli. Ak sa sami nepresvedčíme o správnosti a zdravotnej prospešnosti tejto stravy, môže to byť pre náš viac na trápenie ako na prospech. Ak sme o tom vnútorne presvedčení a chceme sa stravovať zdravo, po novom, tak môžeme začať so zmenou vo svojej kuchyni. To neznamená, že začneme vyhadzovať všetko škodlivé z regálov a tie zrazu zostanú prázdne. Mohli by sme potom byť nemilo prekvapení zo situácie pri zásobovaní novými potravinami. Ja som si tie staré potraviny ponechal v regáloch, a tak sa stalo niečo, čo som mohol s potešením spätne hodnotiť, napríklad 1 kg bieleho cukru som minul za ˝ roka, pomletú kávu som po roku vyhodil už nedotknutú atď. Koho by však nejaká potravina pokúšala napriek presvedčeniu o nevhodnosti na konzum, nech sa jej radšej zbaví.

Dobre je urobiť si súpis základných potravín, ktoré budeme potrebovať pri príprave zdravých jedál a po ich zakúpení ich jednoducho vyškrtnúť. Urobme si vlastný systém pri nákupe potravín, aby nás neodradila prácnosť pri ich zháňaní. Možno budeme nútení raz za čas navštíviť špecializované predajne so zdravou výživou. Tie však často ponúkanú aj luxusné zahraničné potraviny a výrobky. Zdravá výživa pre priemerného Slováka však zatiaľ stále spočíva vo vyššieuvedených produktoch tuzemských polí, sadov a výrobní potravín. Nenechajme sa tiež odradiť nedostatkom niektorých potravín. Oni sú, len možno nie tam, kde ich hľadáme my.

Ako pomôcku pri tvorbe vášho nákupného systému Vám ponúkam súpis potravín, ktoré na prípravu receptov budeme používať (aj s číslami receptov). Myslime na to, že prechod na zdravú výživu je proces, a preto tiež z odporúčaných surovín nemusíme mať všetky hneď a naraz.