Najprirodzenejší prečisťovací prostriedok - pitná voda - 2.časť

Aká voda je najvhodnejšia k detoxikácii? Zástupcovia prírodnej zdravovedy, zvlášť známi z kníh Fit for Life, 1. a 2. diel, prisahajú na destilovanú vodu alebo vodu zbavenú minerálov prostredníctvom obrátenej (reverznej) osmózy, ktorá sa v prírode vyskytuje ako dažďová voda alebo rosa. Mnohí z nás sa ale v škole na hodinách chémie učili, že by človek nemal piť destilovanú vodu, pretože zbavuje organizmus minerálov a tým škodí. To rozhodne nie je správne.

Destilovaná voda totiž odoberá z organizmu len minerály vo forme mŕtvej hmoty, ktoré sa ako usadeniny v spojivových tkanivách ľahko rozpúšťajú a to je presne to, čo chceme dosiahnuť. Ostatné minerály, ktoré sú zabudované do živých buniek v orgánoch, svaloch, kostiach a pod., destilovaná voda neodoberá, tie nie je možné tak ľahko odstrániť. Voda zbavená minerálov alebo s ich malým obsahom, hlavne destilovaná voda, má extrémne dobrú schopnosť viazať nečistoty v ľudskom organizme a dopraviť ich preč. Preto u mnohých ľuďoch zásluhou pitia destilovanej vody dochádza k silnej detoxikácii, ktorá sa nezriedka označuje za otravu destilovanou vodou. Podľa môjho názoru týmto spôsobom vznikla rozprávka, že destilovaná voda je jedovatá. Niektorí uvádzajú, že destilovaná voda necháva v organizme vo forme osmózových procesov praskať bunky. I to je nesprávne, jedine ak by ste si nechali vodu vo väčších množstvách vstrekovať intravenózne (vnútrožilne).

Môžete samozrejme siahnuť i po minerálkach, ktoré sú extrémne chudé na minerály, alebo po mäkkých vodách bez prídavku kyseliny uhličitej. Avšak destilovanú vodu pre batérie a žehličky nesmiete používať, jednak môžu obsahovať škodliviny nakoľko je zriedka plnená pod prísnym hygienickým dohľadom, a nakoniec často nejde o destilovanú vodu, ale o vodu, ktorá by v batériách alebo žehličkách mohla spôsobiť zvápenatenie alebo iné usadeniny. Ak si chcete navždy ušetriť vláčenie fliaš, kúpte si destilačný prístroj alebo prístroj na obrátenú (reverznú) osmózu, s ktorým si vyrobíte svoju vlastnú pitnú vodu. To odporúčam hlavne pre kraje, kde je voda z vodovodu tvrdá až veľmi tvrdá, chlórovaná alebo znečistená dusičnanmi či inými organickými zlúčeninami, čo je častým javom. Také prístroje sú nutnosťou v oblastiach, kde je voda fluorizovaná (Pozn. v USA). Fluór je veľmi škodlivý. V takto postihnutých amerických veľkomestách sa zvýšil počet ochorení rakovinou o 20%. Ani pre chrup nie je fluór užitočný - len škodí organizmu.

Ak túžite po ďalších informáciách, prečítajte si ďalšiu odbornú literatúru (Pozn. napríklad Šokující pravda o vodě). Ja sám som pred viac ako ôsmimi rokmi získal veľmi dobré skúsenosti s destilovanou ako pitnou vodou, i na varenie čaju, polievok, omáčok a pod. Odmietanie tejto vody ako mŕtvej obchádzam tak, že vodu naplním do sklenených fliaš a na pol dňa ich postavím na slnko alebo aspoň vonku na svetlo. Voda je potom oživená informáciami zo slnka, prameňa všetkého života, a kozmického žiarenia. Inak by bolo rovnako nutné takéto zariadenie pre oživenie vody z prístroja pracujúceho na princípe reverznej osmózy, z filtrov, z vodovodu a aj pre minerálne vody, pretože ani tieto vody nie sú živé. Fľaše alternatívne môžete postaviť pod tachyónový kotúč alebo iný oživujúci prostriedok.

Na oživenie vody sa tiež používa vodný vírič, ktorý sa prišróbuje na vodný kohútik. Vďaka extrémne rýchlemu víreniu je v ňom kilometrovým vodovodným vedením poškodená štruktúra vody menená na čistú. Vírenie samo je prapôvodná energia, ktorá sa nachádza všade v mikrokozme a makrokozme, v DNK a čakrách (Pozn. energetických centrách) nášho tela, rovnako ako v našej Mliečnej dráhe. Dokonca i krv v našich žilách prúdi vo forme vírenia. Vďaka cielenému otáčaniu vpravo je voda schopná v organizme lepšie viazať škodliviny a odstraňovať ich. Vírením dochádza k rozpusteniu informácií škodlivín vo vode.

To je zvlášť dôležité, ak žijete v kraji, kde je voda používaná viackrát. Napr. je známe, že voda v Porúrí je po použití znova v čističkách vyčistená a následne opäť prečerpaná do hlbín. Odtiaľ sa po čase opäť odoberá a púšťa do vodovodnej siete. Tento postup sa niekoľkokrát opakuje, takže voda, i keby ste ju destilovali a čistili reverznou osmózou, obsahuje stále ešte nepriaznivé informácie, ktoré môžu zaťažiť vaše zdravie. Oživenie vody je možné i inými spôsobmi, napríklad systémom Grandera alebo Plochera.