Ako sa priateliť s črevami - 2.časť.
MUDr. Deepak Chopra

Keď celý náš organizmus funguje normálne, zažívací trakt produkuje ako konečný výsledok látku nazývanú ódžas. Ódžas sa v ajurvéde opisuje ako biochemická látka nachádzajúca sa na rozhraní medzi vedomím a fyziológiou, ako akýsi preklenovací most medzi inteligenciou a hmotou. Účelom tejto substancie ódžas je integrácia našej celkovej fyziológie v bode, v ktorom sa stretáva telo s mysľou.

Svetec Čaraka, jeden z úplne prvých ajurvédskych lekárov, popisoval ódžas takto: "Je to ódžas, ktorý udržuje všetky živé bytosti v ich celistvosti, a bez ódžasu niet života vo všetkom stvorení. Ódžas je počiatočnou esenciou embrya a rovnako i esenciou výživného materiálu, z ktorého embryo rastie. Najprv vstupuje do srdečného cyklu, a ak je zničený, vedie to k deštrukcii. Je udržovateľom života v srdci, je smotanou výživných tekutín v tele."

Ajurvéda učí, že keď dochádza v tele k energetickej produkcii ódžasu, prežívame pocity celkovej ľahkosti, povznesenosti, pociťujeme skvelý príliv energie, chuti do jedla, príjemné zažívanie, máme pravidelné vylučovanie, silnú imunitu, disponujeme vynikajúcou fyzickou silou a máme chuť žiť. Ale pravdepodobne najdôležitejším znakom prítomnosti ódžasu je pocit emocionálneho blahobytu a šťastia. Podľa ajurvédy predstavuje ódžas biochemický ekvivalent blaženosti. To má veľmi významné dôsledky. Zvýšením prítomnosti ódžasu v tele, si doslova môžeme vystavať telo plné sily a zdravia.

Ajurvéda ešte rozoznáva jednu látku, ktorá je pravým opakom ódžasu. Látka sa nazýva "áma", je lepivej povahy a má výraznú tendenciu blokovať kanáliky, ktorými prirodzene prúdi ódžas.

Áma sa tvorí v dôsledku zlých stravovacích zvykov, sebadeštruktívneho životného štýlu, nevyrovnaného zažívania a mnoho ďalších faktorov. Najzretelnejší rozdiel medzi ódžasom a ámou spočíva v tom, že prítomnosť ódžasu so sebou nesie príjemné pocity, zatiaľ čo prítomnosť ámy vyvoláva ochorenia. Áma je v skutočnosti akousi predzvesťou ochorenia. Kumulácia ámy v tele sa ohlasuje pocitmi ťažkosti, slabosti, letargie a zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam, zažívacími ťažkosťami, problémami s vylučovaním, únavou a výkyvy chuti do jedla, energie a citovej stability.

Mnohé príznaky syndrómu dráždivého čreva (SDS) - napr. zápcha - sú spôsobené prítomnosťou ámy. S akumuláciou ámy dochádza k narušeniu zažívania a oslabené zažívanie prispieva spätne k ďalšiemu hromadeniu ámy. Ak pozorujete u seba príznaky SDS, tak sa u vás s najväčšou pravdepodobnosťou objavujú iné, s prítomnosťou ámy spojené príznaky ako napr. unavenosť či nachladnutie. Existuje jeden veľmi viditeľný ukazovateľ prítomnosti ámy, ktorý ste si isto sami mnohokrát všimli, ale nevenovali mu pozornosť, a to je biely povlak na jazyku, ktorý sa objavuje hlavne ráno. Povlak je ámou, a to doslova, a ak sa objaví na jazyku vyskytuje sa rovnako i v zažívacích kanáloch. A nezabudnime, že ajurvéda tieto kanále považuje nielen za vodiče krvi, lymfy a živín získaných zo stravy, ale za cesty, po ktorých prúdi samotná životná energia.

Vypudenie ámy z našej fyziológie je dôležitým a prvým krokom, ak chceme sa vysporiadať s črevnými potiažami. Môžeme toho dosiahnuť v zásade dvomi spôsobmi: Prvý spočíva v posilnení celkového zažívania, čo prirodzene spomalí tvorbu ámy; druhým spôsobom je začať pozvoľna s aplikáciou určitých miernych očistných procedúr a nahromadenej ámy sa tak zbaviť.