Ako sa priateliť s črevami - 1.časť.
MUDr. Deepak Chopra

Ajurvéda (t.j. "Veda o živote", najstarší liečebný systém) považuje dobré zažívanie za jeden z pilierov dokonalého zdravia - a z toho teda plynie, že chabé zažívanie je kľúčovým faktorom pri vzniku chorôb.

Z hľadiska celkového zdravia nie je podľa ajurvédy v skutočnosti nič dôležitejšieho ako práve kvalita zažívania. Ajurvéda má porekadlo, ktoré zhruba hovorí, že pokiaľ by sme si mali vybrať medzi dobrou stravou so zlým zažívaním a medzi zlou stravou a dobrým zažívaním, varianta uvedená ako prvá by bola múdrejšou voľbou. Samozrejme je lepšie mať oboje súčasne - dobrú stravu a silné zažívanie, ale dôležité je to, že kvalitná strava má význam len vtedy, keď je náš zažívací systém schopný ju patrične spracovať, vstrebať a extrahovať z nej všetky potrebné živiny.

Majme na pamäti, že doslova každá bunka v našom tele je vybudovaná z jedla, ktoré konzumujeme. Ak je strava dobre využitá, vzniknú zdravé bunky. Ak je strava využívaná nedostatočne, rodí sa choroba. Ajurvédski svätci s obľubou hovorievali, že pokiaľ sme schopní dobre zažívať, ani jed nám neublíži, zatiaľ čo pri neschopnom zažívaní človek môže zomrieť i po užití nektáru.

Pretože ajurvéda popisuje proces trávenia ako proces zahrievania, jedným z najdôležitejších ajurvédskych princípov je už zmienený agni, tráviaci oheň. Agni nie je ničím menším, než božskou energiou v našom tele, ktorá riadi naše zdravie. Keď je tento vnútorný oheň patrične živený a udržovaný na patričnej intenzite, všetky orgány nášho organizmu prospievajú a naše telo kvitne. Naše zažívacie orgány trávia, tak ako majú, distribuujú potrebné živiny do všetkých buniek a súčasne efektívne spaľuje nestrávenú hmotu, pričom v tele nezostávajú škodlivé toxíny. Náš celý organizmus je za takýchto okolností podobný dobre vyladenému nástroju. Ak je tráviaci oheň zanedbaný, prejavuje sa to rôznym spôsobom od zapáchajúceho dychu až po oslabenie imunitného systému a náchylnostiam k chorobám.

Ajurvéda rozoznáva štyri stavy, v ktorých sa agni môže nachádzať - agni môže byť príliš vysoký, príliš nízky, príliš nevyrovnaný alebo dokonale vyrovnaný. Tieto stavy súvisia do značnej mieri s jednotlivými dóšami (3 biologické sily alebo telesné tekutiny). Typ Pitta má napríklad tendenciu k prílišnej chuti k jedlu , pretože tráviaci oheň horí príliš vysokým plameňom. Vodná dóša Kafa naopak bude skôr trpieť nízkym agni a v konečnom dôsledku zníženou celkovou energiou, so sklonom priberať na váhe, a to i vtedy, keď neje nejak veľké porcie. Typy Vata, pre nich je charakteristická premenlivosť vo všetkých oblastiach života, budú najskôr skúšať striedavo extrémne pocity hladu a stratu chuti do jedla, pretože i ich tráviaci oheň bude premenlivý.

Všeobecne platí, že agni sa dá posilniť a zväčšiť väčšinou cvičením alebo i obyčajným plným dychom, praktikovaným po niekoľko minút - toto cvičenie sa v ajurvéde nazýva pránajáma.

Agni klesá pri dlhom spánku, pri fyzickej neaktivite a v dôsledku veľkých porcií mastného či sladkého jedla. Keď dostaneme hlad, hlási sa nám pálivým pocitom v črevách, vznikajúcim v dôsledku intenzívnejšieho horenia tráviaceho ohňa. Pocit by mal byť pre nás signálom, že telo je pripravené prijať a spracovať potravu. Ak jeme len vtedy, keď máme hlad, naše telo to, čo jeme, patrične strávi. Mnoho fyziologických problémov je spôsobených tým, že jeme i vtedy, keď si náš tráviaci oheň v skutočnosti nové palivo ešte nevyžiadal. Strava sa potom mení v tuk a toxíny, namiesto aby sa premenila na energiu. To je i podstatou na Západe tak bežnej obezite.