Sedem úrovní nášho stravovania
Kushi Michio

Jedlo je najdôležitejšou životnou funkciou, pretože bez neho život neexistuje. Je to najdôležitejší faktor, ktorý spôsobuje, či sme, alebo nie sme v súlade s našim prostredím a okolím. Jedlo podmieňuje náš stav a určuje, či sme a budeme zdraví, alebo nemocní. Tak, ako môžeme povedať, že je sedem etáp vývoja chorôb, tak môžeme i popísať sedem spôsobov, ako sa ľudia stravujú.

1. Na úrovni mechanickej.

Príkladom pre túto úroveň je naša strava v embryonálnom štádiu - po dobu matkinho tehotenstva. Stravujeme sa neuvedomelo, bez nejakého priania. Pritom sú ľudia, ktorí v tomto neuvedomelom spôsobe stravovania pokračujú, i keď dosiahli dospelosť. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď sa večer vrátime domov a automaticky ideme v chladničke hľadať "niečo k jedlu", často dokonca bez odloženia kabátu či umytia rúk. Dokonca i psy a ďalší živočíchovia sú v akte jedla uvedomelejší. Nejedia len tak všetko. Iný príklad: automaticky jeme v navyknutú hodinu, napríklad na poludnie alebo o siedmej večer, napriek tomu, že nemáme hlad.

2. Na úrovni zmyslovej.

Toto štádium sa dostavuje súbežne s tým, ako sa začínajú rozvíjať naše zmysly. Je to krátko po narodení. Zmyslová úroveň má svoj základ v poznaní, že istým chutiam, istým vôňam, farbám a konzistenciám dávame prednosť. Potravinársky priemysel má teraz obrovské zisky z toho, že uspokojuje túžby a priania tohto druhu. Dodáva príslušný tovar - a zarába, pretože ľudia sa v drvivej väčšine stravujú na tejto úrovni. Avšak rovnako ako stravovanie na úrovni mechanickej, tak i strava na úrovni zmyslovej nakoniec zničí naše zdravie.

3. Na úrovni sentimentálnej a citovej.

I keď sme napríklad rozhodnutí nejesť, keď pôjdeme na stretnutie s priateľmi, väčšinou nakoniec jeme. A to preto, aby sme boli dobrými spoločníkmi. Príkladom stravovania na sentimentálnej úrovni sú večere pri sviečkach, doprevádzané hudbou. Na tejto úrovni napr. jeme, keď navštívime členov svojej rodiny. Jeme to isté čo oni, aby sme im urobili radosť. To je prístup citový.

Na týchto troch úrovniach sa dnes stravuje zhruba 99% ľudí. Všetky tieto úrovne nakoniec zničia naše zdravie.

4. Na úrovni intelektuálnej.

Táto úroveň sa opiera o doporučenia výživového charakteru. Tie sú hlásané predovšetkým profesionálnymi pracovníkmi vo výžive a dietológmi. V dnešnej dobe je takýto módny prístup k stravovaniu populárny obvzvlášť v Spojených štátoch. Stravujú sa tak najčastejšie pracovníci a príslušníci vedeckého a univerzitného sveta. O nič menej pre väčšinu z nich je nedosiahnuteľný tak ako samotný systém, tak realizácia týchto teórií. Spojené štáty sú najbohatšou krajinou a niektorí ľudia tieto doporučenia realizovať nemôžu. Medzi občanmi Spojených štátov je veľmi mnoho tých, ktorí na stravovanie tohto typu nemajú prostriedky a možnosti.

V ostatných krajinách nemajú dokonca milióny ľudí prostriedky na to, aby pravidelne kupovali mäso, mlieko a ostatné drahé potraviny. A tak je táto úroveň stravovania možná na našej planéte len pre menšinu a týmto nemá všeobecnú hodnotu. Okrem toho sú veľmi často tieto dietetické teórie zdraviu škodlivé a neprinášajú pre dobro človeka žiadny prospech.

5. Na úrovni sociálnej.

Je zistené, že 98% obyvateľstva tejto planéty nemá prostriedky, aby sa stravovalo podľa "výživárskych teórií". Také stravovanie je taktiež príliš komplikované a - ako hovorí väčšina tých, ktorí ju doporučujú - zaberie príliš mnoho času. Je napríklad málo pravdepodobné, že manželky diétnych a výživových pracovníkov skutočne počítajú pri nákupe hodnoty vitamínov, množstvo bielkovín, obsahy minerálnych látok atď. Je pravdepodobnejšie, že idú do veľkoobchodov a nakúpia to, na čo majú chuť, tak ako ostatné ženy. A tak, i keď rad zmienených teórií vypadá skvostne, je väčšinou nemožné, aby ju veľká časť ľudí uskutočňovala.

Sociálna úroveň zasiahne do nášho spôsobu stravovania vtedy, keď začneme na stravu myslieť z hľadiska všeobecnej ekonomiky. Napr. môžu byť ľudia, ktorí majú prostriedky, aby jedli mäso, vajce, mlieko. Ale nerobia to, aby mohli tým pomáhať živiť ľudí menej bohatých, horšie situovaných. Takýto sociálny prístup sa vyvinul v relatívne nedávnej dobe, obvzlášť s príchodom socializmu a komunizmu. Je častejší v krajinách s týmto typom vlády. Intelektuálny prístup je zas častejší v demokratických krajinách. Stravovanie na sociálnej úrovni nie je nutne najideálnejší, pretože dôraz je kladený skôr na množstvo než na kvalitu.

6. Na úrovni ideologickej.

Príkladom tohoto typu stravovania sú dietetické zvyklosti, hlásané v mnohých náboženstvách, v učení Mojžíšovom, Kristovom, Budhovom, Mohamedovom a ďalších. Tieto zvyklosti sú bohužiaľ celkom na ústupe, pretože sú svojou podstatou obmedzené na určité prostredie, viazané na miesta ich vzniku. A tak už dnes v židovských štvrtiach existuje málo reštaurácií Košer a málo kresťanov sa stravuje ako Ježíš. To isté platí aj pre zen-budhizmus. Keď navštívime budhistický kláštor, zistíme, že mnísi jedia bielu rafinovanú ryžu a biely rafinovaný cukor a ďalšie priemyselne predpracované potraviny. Nejedia to, čo bolo kedysi v týchto kláštoroch tradične podávané, tj. celozrnnú ryžu, rôzne zeleniny a ďalšie prírodné potraviny.

7. Na úrovni slobody.

Jesť slobodne - to neznamená jesť spôsobom, ktorý nemá zásady. Práve naopak. Slobodne v tomto prípade znamená jesť celkom v harmónii s vesmírnymi zákonitostiami. Napr. keď prídete do Izraela, alebo do Pakistánu alebo do Južnej Ameriky, potom to najlepšie, čo môžete urobiť, je štúdium tradičných výživových zvyklostí ľudí, ktorí tam žili po tisícročia. Potom je možné túto stravu prispôsobovať sezónnym zmenám a osobným potrebám.

Stravovať sa slobodne, to znamená mať schopnosť a silu prispôsobiť sa pri všetkej slobode nášmu prostrediu. Na tejto úrovni používame svoje slobodné rozhodovanie k vyhľadávaniu potravín vhodných pre cieľ, ktorý sme si slobodne zvolili. Zdravie a šťastie z toho vyplynú automaticky. Ak je makrobiotika správne pochopená a praktikovaná, potom predstavuje túto úroveň, pretože má základ v pružnom prispôsobovaní sa prírode, vesmíru. Je pritom zároveň schopná uspokojiť všetky predchádzajúce úrovne stravovania.