Konštitučné stravovanie - 3.časť
MUDr. Rainer Matejka
Terapeutická spoločnosť pre prírodné metódy liečenia Kassel, Nemecko

Atletik

U tohoto typu prevažujú choroby pohybového ústrojenstva, vrátane dny a reumatických ochorení. Tento konštitučný typ musí uprednostňovať takú potravu, ktorá by znižovala jeho náchylnosť k chorobám v ortopedicko-reumatologickej oblasti. Tu je taktiež vhodná prevažne rastlinná potrava, ktorá však z tepelného pohľadu nemusí automaticky obsahovať taký vysoký podiel surovej stravy, ako u pyknika.

Povážlivé je, že kyslé druhy ovocia, predovšetkým aj jablká môžu na rozdiel od toho, čo sa zvyčajne tvrdí, pôsobiť v látkovej premene prekyslujúco. V konečnom dôsledku je spôsob látkovej premeny, či už ide o kyslosť alebo zásadu, závislý pravdepodobne od individuálneho obsahu enzýmov. Práve reumatik by mal preto do určitej miery byť opatrný v spotrebe kyslých druhov ovocia.

U atletického typu pôsobí vyslovene nepriaznivo väčšia príp. pravidelná konzumácia alkoholu. Podporujú sa tým totiž dnové procesy. Tieto zase potom posilnia už pôvodne konštitučne danú slabosť.

Všeobecné zhodnotenie niektorých foriem stravovania

Surová strava:

Vynikajúca forma stravovania na prečistenie organizmu po určitý čas. Je menej vhodná ako trvalá potrava, predovšetkým nie pre astenické konštitučné typy a v studených ročných obdobiach. Môžu sa objaviť kvasné procesy a nedostatok bielkovín, vitamínu B12 a železa.

Vegánska strava (= živočíšno-bielkovinový pôst podľa Wendta):

Predovšetkým pre pyknické a atletické typy. Rozumná línia stravovania, aspoň po určitú fázu, aby sa znížili usadeniny látkovej výmeny. Pri dodržaní určitých kritérií (dostatok obilnín, strukovín, zemiakov a potravín obsahujúcich rastlinné bielkoviny) je možné ju dodržiavať aj natrvalo. Neodporúča sa však pre deti.

Vegetariánska strava:

Podľa konštitučného typu je to v rôznom rozsahu zmysluplná a všeobecne odporúčaná forma stravovania, ktorá pri správnom prevedení nemôže viesť k prejavom nedostatku (ako to stále znovu tvrdia kritici). Naopak: štúdie dokazujú, že prevažne vegetariánsky spôsob stravovania výrazne pomáha zmierňovať, príp. odstraňovať takmer všetky civilizačné ochorenia.

Vegetariáni žijú spravidla zdravšie ako klasicky sa stravujúci ľudia. K tomu pridajme ekologický argument: pestovanie a výroba rastlinných potravín predstavuje prínos v energetickej oblasti. Získané množstvo energie je vďaka ziskom niekoľkonásobné. Naopak je to u živočíšnych potravín. Vložená energia často ďaleko prevyšuje zisk. Týka sa to predovšetkým hovädzieho mäsa a kravského mlieka (a ich výrobkov).

Diéta Diamondovcov „Fit pre život“:

Konzumácia ovocného jedla je ráno vhodná pre konštitučný typ pyknika, pre astenika však o niečo menej. Odporúčanie prijímať bielkovinové jedlá predovšetkým večer, vedie často k problémom, predovšetkým počas noci je zaťažená látková výmena v pečeni. Preto je „fit pre život“ vhodná len s obmenami.

Atkinsova diéta:

Táto v podstate mäsovo-výkrmná forma stravovania sa neodporúča pre žiaden konštitučný typ. Počas Atkinsovej diéty došlo opakovane k masívnym záchvatom dny a k iným komplikáciám, čím je vylúčená z okruhu rozumných stravovacích smerov.

A ešte pár slov k stravovacím návykom:

“Jedzme ráno ako cisári, na obed ako obyčajní ľudia a večer ako bedári“.

Či je toto odporúčanie zmysluplné, závisí od individuálneho biorytmu. Môžu sa tým riadiť typickí ranní vtáčkovia, typickí noční vtáci však by však touto stratégiou stroskotali, pretože by mali problém s produkciou tráviacich štiav. Ak by bolo správne preložiť hlavné jedlo na ráno, robili by ľudia v stredomorských krajinách všetko naopak. Tam predstavuje večera hlavné jedlo – mimochodom aj hlavnú príležitosť na konverzáciu, čo často odporuje tak kategoricky zdôrazňovanému odporúčaniu „nerozprávať počas jedenia“.

Učenie o konštitučných typoch môžeme zhrnúť do nasledujúcej tabuľky:

Zdravá strava = plnohodnotna strava
+ zohľadnenie individuálnych tráviacich schopností
+ konštitúcia