Chorobnosť detí

Viete, čo v najväčšej miere zapríčiňuje chorobu detí v dnešnej dobe? Odpoveď je jednoduchá. Sú to hlavne jednoduché cukry. Každý z nás už určite počul, že cukor nie je zdravý. Ale koľko ľudí ho stále v nadmiere dennodenne konzumuje. Najmä naše deti. Lebo my, ako dobrí rodičia, by sme mali vedieť, čo je pre ne dobré a každý z nás chce dať svojmu dieťaťu iba to najlepšie. No cukor a potraviny obsahujúce jednoduchý (rafinovaný cukor) nie sú vôbec dobré potraviny pre naše ratolesti. A viete prečo?

Stres a jedlo

Pripravujete sa na dôležitú prednášku; siahnete pritom po krabici keksov, alebo máte celkom scvrknutý žalúdok? Stres ovplyvňuje rôznym spôsobom príjem potravy. Prečo?

Skontrolujte si svoju palivovú nádrž: Jarná únava

Pokiaľ vaše auto štrajkuje, určite predovšetkým skontrolujete, či je v nádrži palivo a či je „motor“ čistý. To isté by ste mali urobiť, keď Vám začne vypovedávať službu vaše telo. Neraňajkujete? Jete v letku? To všetko vás pripravuje o energiu. Ak vynecháte raňajky, pripravíte svoje telo o energiu potrebnú na celý deň, a to aj vtedy, ak potom zjete dobre vyvážený obed.

Tuk je váš priateľ
Autori: Robert O.Young, Shelley Redford Youngová

"Pobúrenie, ktoré spôsobí pravda, je priamo úmerné tomu, ako hlboko sme verili lži. Ľudí nerozrušilo zistenie, že svet je guľatý, ale to, že nie je plochý. Keď sa masám počas niekoľkých generácií predkladá dobre zaobalená spleť lží, pravda im bude pripadať úplne absurdná a jej hlásateľa označia za nepríčetného šialenca."
Dresden James

Prirodzený výber potravín pre človeka

Človek je súčasťou kolobehu látok, to znamená aj súčasťou výživových, potravných reťazcov. Hoci žije na vrchole vývojových foriem existencie živej hmoty, je neobyčajne závislý od charakteru výživy, jej kvality, hygieny, jej konzumovania. Jeho vývoj bol a je úzko zviazaný s výživou, ktorá bola až do predcivilizačného obdobia prirodzená. Vnášanie umelých prvkov do výživy spôsobilo niektoré kladné, ale aj niektoré záporné vplyvy na človeka. Vznikajú tzv. civilizačné choroby, ktoré sú spojené so zvýšenou chorobnosťou určitej skupiny ľudí, so zvyšovaním neplodnosti, straty sociálnej orientácie, rozširovania sa skupiny závislých ľudí a iných degradačných javov.

Potraviny pre hrubé črevo


Zdravá strava
Jesť zdravo znamená ctiť si svoj život. Ak pri svojom úsilí zodpovedne pristupovať k vlastnému telu, narazíte na nepochopenie okolia, nevenujte mu pozornosť. Ide o vašu voľbu a týka sa len vás. Stojte si za ňou, ale nikomu ju nevnucujte. O zdravej výžive už bolo napísaných mnoho kníh a všetky sú v istej súvislosti zaujímavé, ale všeobecné zásady zdravého stravovania, ktoré tieto knihy vymedzujú, si musí každý prispôsobiť svojej situácii. Môj život a prácu zásadným spôsobom ovplyvnila najmä publikácia Dr. Krusminovej, ktorá ponúka veľmi ľahkú a účinnú metódu budovania zdravého životného štýlu. Na nasledujúcich stranách vás zoznámim s jej základnými princípmi. Univerzálny kľúč ku zdraviu bohužiaľ neexistuje, je na každom človeku, aby sa naučil počúvať svoje telu a plniť jeho potreby.

Zázračné pH

Nová teória doktora Younga (nadšencami dokonca nazývaná „novou biológiou") hlása, že väčšina chorôb je spôsobená jednou príčinou - prekyslením organizmu. Je len jedna choroba a tou je prekyslenie a je len jeden liek a tým je zdravá strava.

15 tipov: Buďte fit aj v zime

Problémy spojené s hydratáciou nie sú len záležitosťou horúcich mesiacov. Na hydratáciu si treba dávať pozor počas celého roka. V chladnejších mesiacoch dochádza k zníženému pocitu smädu a naše telo sa toľko nepotí, čo väčšinou ľudia považujú za hlavné indikátory toho, že majú dostatočný príjem tekutín. Práve v chladnejších mesiacoch nie sú tieto príznaky tak badateľné. Neznamená to však, že ľudský organizmus potrebuje menej tekutín. Práve naopak. Imunitný systém je vystavený ešte väčšej záťaži, pretože denne bojuje s rôznymi baktériami a vírusmi a rovnako sa musí vyrovnávať s teplotnými rozdielmi.